Ben je werkgever

Veelgestelde vragen
Ben je werkgever
 • Medewerker is niet ziek (geen klachten) en gewoon aan het eigen werk.
  Dus geen probleem en life as usual; zelf in de gaten houden of er klachten optreden die er toe leiden dat er thuis moet worden “uitgeziekt”.
 • Medewerker is niet ziek (geen klachten) en kan thuis werken.
  Dus volgen van RIVM advies en thuis werken. Eventuele uren dat er vanwege praktische redenen niet kan worden gewerkt “als verlies nemen “ en beschouwen als “leegloop”.
 • Medewerker is niet ziek (geen klachten), maar er is geen eigen werk.
  Als eerste zoeken naar de mogelijkheden voor verrichten van ander werk.
  Mocht dit niet lukken, dan een appel doen op de medewerker (crisistijden vragen om creatieve crisis-oplossingen) om bijvoorbeeld flex-uren of Adv-dagen dan wel bovenwettelijke verlofdagen op te nemen.
  Dit is niet verplicht, maar wellicht aangewezen vanuit solidariteit en meehelpen.
   
 • Medewerker is niet ziek (geen klachten), maar moet vanwege mantelzorg thuis
  Denk aan chronisch zieke partners of de zorg voor “kwetsbare ouderen”.
  Als eerste zoeken naar de mogelijkheden voor verrichten van ander werk dat vanuit huis kan worden gedaan.
  Mocht dit niet lukken, dan is opnemen of toekennen van verlof aan de orde (crisistijden vragen om creatieve crisis-oplossingen); toekennen van zorgverlof of opnemen van bijvoorbeeld flex-uren of Adv-dagen dan wel bovenwettelijke verlofdagen op te nemen.
 • Medewerker is niet ziek (geen klachten), maar is vanwege quarantaine thuis.
  Denk aan omstandigheden als:
  - is in een risicogebied
  - is in aanraking geweest met een patiënt bij wie door een arts Corona is vastgesteld.

  Dat betekent preventief thuisblijven voor de duur van 14 dagen.
   
 • Medewerker is niet ziek (geen klachten), maar wil preventief thuis blijven.
  De medewerker is angstig en/of  bang om besmet te raken en ziek te worden.
  -1- Indien er géén sprake is van paniek als eerste zoeken naar de mogelijkheden voor het werken vanuit huis. 
  Mocht dit niet lukken, dan een appel doen op de medewerker (crisistijden vragen om creatieve crisis-oplossingen) om bijvoorbeeld flex-uren of Adv-dagen dan wel bovenwettelijke verlofdagen op te nemen.
  -2- Indien er sprake is van paniek of sociale onrust in de thuis omgeving al of niet in combinatie met een verminderd vermogen om met gepaste afstand en een zekere rationaliteit de huidige situatie in te schatten, ziek melden en na de ziekmelding en gaat de verzuim begeleiding starten.
   
 • Medewerker is niet ziek (geen klachten), valt in de risico groep (kwetsbare personen, of mensen met een zwakke gezondheid ) en wil preventief thuis blijven.
  Als eerste, de medewerker is begrijpelijkerwijs angstig en/of  bang om besmet te raken en ziek te worden.

  Kwetsbaar of een zwakke gezondheid ben je indien je een van deze aandoeningen hebt;
  - afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen
    denk aan COPD / GOLD  classificatie / allergische constitutie (het is weer de tijd!)
  - chronische hartaandoeningen
     denk aan hartfalen / decompensatio cordis / instabiele ischemie met POB / acute POB
  - diabetes mellitus (suikerziekte)
     denk aan instabiele diabetische patiënt o.a. mensen met insuline pomp
  - ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie
     denk aan o.a.  nierfalen / cyste nieren
  - verminderde weerstand tegen infecties:
     denk aan door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie,
      bij hematologische aandoeningen (bloedziekten),
      bij afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is
  - bij chemotherapie en/of bestraling
      het betreft dus een lopende behandeling voor kanker
  - een hiv infectie in overleg met de behandelaar.

  Aanvullend advies werknemer & werkgever over social distancing
  - Als er iemand in het gezin/huishouden koorts heeft, verkouden is en/of hoest:
    vermijd verblijf in dezelfde ruimte zoveel mogelijk.
  - Beperk sociale contacten tot het hoogstnodige; vermijd gezelschappen.
  - Beperk activiteiten buitenshuis in afgesloten ruimtes: dus geen: bezoek bij anderen
    thuis, kerkbezoek, bar, restaurant, fitness, sport, zwembad, etc.
  - Vermijd het openbaar vervoer zoveel mogelijk, zeker in de spits.
  - Beperk boodschappen doen, zeker in de spits. Vraag iemand anders of laat
    boodschappen thuis bezorgen.
  - Ga niet naar school / universiteit / onderwijsinstellingen.
  - Bezoek geen (klein)kinderen, pas niet op kinderen en bezoek geen scholen.

  Leidraad voor de werkgever
  -1- Indien de aard van het werk met zich meebrengt dat de kwetsbare medewerker zich niet aan de aanvullende adviezen m.b.t. social distancing kan houden is eerste advies thuiswerken om tegemoet te komen aan de beleving van betrokkene, crisis situatie vraagt om creatieve en invoelende oplossingen.
  -2- Indien thuiswerken niet mogelijk is volgt de stap van om preventieve redenen thuisblijven.
  -3- Indien er sprake is van paniek of sociale onrust in de thuis omgeving al of niet in combinatie met een verminderd vermogen om met gepaste afstand en een zekere rationaliteit de huidige situatie in te schatten, ziek melden en na de ziekmelding en gaat de verzuim begeleiding starten.

  Klik hier voor de Preventiebeleid bij hoogrisicogroepen van het RIVM.
   
 • Medewerker is ziek (heeft klachten) en niet in staat tot eigen of ander werk.
  Ongeacht de aard en achtergrond van de klachten (corona  klachten of andere medische klachten) dus gewoon ziekmelding. Dan gaat reguliere proces volgen na de ziekmelding en gaat de verzuim begeleiding starten.
 • Medewerker is ziek geweest en wanneer kan hij/zij weer aan werk.
  Je bent thuis gebleven met klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts.
  Als je je beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten hebt gehad kan je weer aan het werk.
  Dan ben je genezen en kan je anderen niet meer besmetten.
   

BBL houdt in dat je 1 dag in de week naar een mbo gaat en 4 dagen werkt bij een leerbedrijf. Weet je zeker dat dit is wat je zoekt? Zo ja, ga dan zeker door.
Zo niet, bekijk dan onze vacatures. Misschien vind je jouw toekomstige baan hier.

Stuur een bericht

Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Versturen

Contact informatie

Bellen kan tijdens kantooruren
Bezoekadres
Kampenringweg 43
2803 PE Gouda