Ben je werkgever/ opdrachtgever

Veelgestelde vragen
Ben je werkgever/ opdrachtgever
 • Hoe coördineer ik veilig werken voor mijn werknemers?
  Zorg ervoor dat u binnen uw bedrijf een centraal aanspreekpunt heeft voor vragen over het coronavirus. Maak aan uw medewerkers bekend wie deze rol heeft. Denk hierbij aan de preventiemedewerker, een Arbocoördinator of uw bedrijfsarts.
   
 • Wat moet ik doen om de werkvloer veilig te houden?
  U kunt een aantal dingen doen om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te maken:

  • Zorg ervoor dat iedereen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar houdt.
  • Is 1,5 meter afstand houden echt niet mogelijk? Bijvoorbeeld omdat de werkzaamheden noodzakelijk zijn en niet anders uitgevoerd kunnen worden? Neem dan extra maatregelen om de kans op besmetting te voorkomen. Volg hierbij de richtlijnen van het RIVM.
  • Breng 1,5 meter markering aan in kantine, bij koffiezetautomaten etc.
  • Maak waar mogelijk in het warehouse looproutes met 1-richting verkeer.
  • Beperk het gewicht van rolcontainers dusdanig dat deze door 1 persoon zonder overmatige inspanning kunnen worden verplaatst.
  • Zorg dat internationaal chauffeurs op de hoogte zijn van de belangrijkste richtlijnen op gebied van grensovergangen, zoals Green Lanes.
  • Voorkom dat medewerkers met teveel mensen tegelijk bij elkaar komen.
  • Scheid binnenkomende en vertrekkende collega’s van elkaar. Bijvoorbeeld door de overbruggingsshift te verruimen of aangepaste looproutes in te stellen.
  • Richt de kantine in voor 1,5 meter afstand. Houd meerdere kortere pauzes, met verschillende kleinere groepen.

   
 • Wat doe je als je minder werk hebt voor je personeel, tijdelijk geen inkomsten hebt als zzp’er, of bijvoorbeeld je belastingen niet op tijd kunt betalen?
  Klik op deze Wegwijzer voor ondernemers die zijn getroffen door het coronavirus - versie 1.2 20032020. Kijk ook op www.mkb.nl/corona of www.vno-ncw.nl/corona of www.kvk.nl/corona/.
 • Medewerker is niet ziek (geen klachten) en gewoon aan het eigen werk.
  Dus geen probleem en life as usual; zelf in de gaten houden of er klachten optreden die er toe leiden dat er thuis moet worden “uitgeziekt”.
 • Medewerker is niet ziek (geen klachten) en kan thuis werken.
  Dus volgen van RIVM advies en thuis werken. Eventuele uren dat er vanwege praktische redenen niet kan worden gewerkt “als verlies nemen “ en beschouwen als “leegloop”.
 • Medewerker is niet ziek (geen klachten), maar er is geen eigen werk.
  Als eerste zoeken naar de mogelijkheden voor verrichten van ander werk.
  Mocht dit niet lukken, dan een appel doen op de medewerker (crisistijden vragen om creatieve crisis-oplossingen) om bijvoorbeeld flex-uren of Adv-dagen dan wel bovenwettelijke verlofdagen op te nemen.
  Dit is niet verplicht, maar wellicht aangewezen vanuit solidariteit en meehelpen.
   
 • Medewerker is niet ziek (geen klachten), maar moet vanwege mantelzorg thuis
  Denk aan chronisch zieke partners of de zorg voor “kwetsbare ouderen”.
  Als eerste zoeken naar de mogelijkheden voor verrichten van ander werk dat vanuit huis kan worden gedaan.
  Mocht dit niet lukken, dan is opnemen of toekennen van verlof aan de orde (crisistijden vragen om creatieve crisis-oplossingen); toekennen van zorgverlof of opnemen van bijvoorbeeld flex-uren of Adv-dagen dan wel bovenwettelijke verlofdagen op te nemen.
 • Medewerker is niet ziek (geen klachten), maar is vanwege quarantaine thuis.
  Denk aan omstandigheden als:
  - is in een risicogebied
  - is in aanraking geweest met een patiënt bij wie door een arts Corona is vastgesteld.

  Dat betekent preventief thuisblijven voor de duur van 14 dagen.
   
 • Medewerker is niet ziek (geen klachten), maar wil preventief thuis blijven.
  De medewerker is angstig en/of  bang om besmet te raken en ziek te worden.
  -1- Indien er géén sprake is van paniek als eerste zoeken naar de mogelijkheden voor het werken vanuit huis. 
  Mocht dit niet lukken, dan een appel doen op de medewerker (crisistijden vragen om creatieve crisis-oplossingen) om bijvoorbeeld flex-uren of Adv-dagen dan wel bovenwettelijke verlofdagen op te nemen.
  -2- Indien er sprake is van paniek of sociale onrust in de thuis omgeving al of niet in combinatie met een verminderd vermogen om met gepaste afstand en een zekere rationaliteit de huidige situatie in te schatten, ziek melden en na de ziekmelding en gaat de verzuim begeleiding starten.
   
 • Medewerker is niet ziek (geen klachten), valt in de risico groep (kwetsbare personen, of mensen met een zwakke gezondheid ) en wil preventief thuis blijven.
  Als eerste, de medewerker is begrijpelijkerwijs angstig en/of  bang om besmet te raken en ziek te worden.

  Kwetsbaar of een zwakke gezondheid ben je indien je een van deze aandoeningen hebt;
  - afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen
    denk aan COPD / GOLD  classificatie / allergische constitutie (het is weer de tijd!)
  - chronische hartaandoeningen
     denk aan hartfalen / decompensatio cordis / instabiele ischemie met POB / acute POB
  - diabetes mellitus (suikerziekte)
     denk aan instabiele diabetische patiënt o.a. mensen met insuline pomp
  - ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie
     denk aan o.a.  nierfalen / cyste nieren
  - verminderde weerstand tegen infecties:
     denk aan door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie,
      bij hematologische aandoeningen (bloedziekten),
      bij afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is
  - bij chemotherapie en/of bestraling
      het betreft dus een lopende behandeling voor kanker
  - een hiv infectie in overleg met de behandelaar.

  Aanvullend advies werknemer & werkgever over social distancing
  - Als er iemand in het gezin/huishouden koorts heeft, verkouden is en/of hoest:
    vermijd verblijf in dezelfde ruimte zoveel mogelijk.
  - Beperk sociale contacten tot het hoogstnodige; vermijd gezelschappen.
  - Beperk activiteiten buitenshuis in afgesloten ruimtes: dus geen: bezoek bij anderen
    thuis, kerkbezoek, bar, restaurant, fitness, sport, zwembad, etc.
  - Vermijd het openbaar vervoer zoveel mogelijk, zeker in de spits.
  - Beperk boodschappen doen, zeker in de spits. Vraag iemand anders of laat
    boodschappen thuis bezorgen.
  - Ga niet naar school / universiteit / onderwijsinstellingen.
  - Bezoek geen (klein)kinderen, pas niet op kinderen en bezoek geen scholen.

  Leidraad voor de werkgever
  -1- Indien de aard van het werk met zich meebrengt dat de kwetsbare medewerker zich niet aan de aanvullende adviezen m.b.t. social distancing kan houden is eerste advies thuiswerken om tegemoet te komen aan de beleving van betrokkene, crisis situatie vraagt om creatieve en invoelende oplossingen.
  -2- Indien thuiswerken niet mogelijk is volgt de stap van om preventieve redenen thuisblijven.
  -3- Indien er sprake is van paniek of sociale onrust in de thuis omgeving al of niet in combinatie met een verminderd vermogen om met gepaste afstand en een zekere rationaliteit de huidige situatie in te schatten, ziek melden en na de ziekmelding en gaat de verzuim begeleiding starten.

  Klik hier voor de Preventiebeleid bij hoogrisicogroepen van het RIVM.
   
 • Medewerker is ziek (heeft klachten) en niet in staat tot eigen of ander werk.
  Ongeacht de aard en achtergrond van de klachten (corona  klachten of andere medische klachten) dus gewoon ziekmelding. Dan gaat reguliere proces volgen na de ziekmelding en gaat de verzuim begeleiding starten.
 • Medewerker is ziek geweest en wanneer kan hij/zij weer aan werk.
  Je bent thuis gebleven met klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts.
  Als je je beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten hebt gehad kan je weer aan het werk.
  Dan ben je genezen en kan je anderen niet meer besmetten.
   
 • Code 95 – Beroepsexamens en nascholing

  Op 18 mei gaan de beroepspraktijkexamens gefaseerd van start.
  Opleiders kunnen vanaf 13 mei nascholingscursussen en praktijktoetsen aanmelden die vanaf 18 mei plaatsvinden.
  De nascholing zal in ieder geval tot 1 juni met aangepaste deelnemersaantallen (50%) worden uitgevoerd. Begin volgende week (=18 mei) maakt CBR de richtlijnen bekend voor het geven van nascholingscursussen en het afnemen van praktijktoetsen.

  Door het afgelasten van alle theorie- en praktijkexamens verloopt mogelijk de geldigheid van certificaten, passen of uitslagen van (toekomstige) beroepschauffeurs of andere professionals.

  Om Nederland mobiel te houden heeft Minister van Nieuwenhuizen tijdelijke maatregelen getroffen:

  Om te voorkomen dat professionals in de knel komen als gevolg van de maatregelen tegen corona zijn er, nationaal of Europees, aanvullende afspraken gemaakt. Ook voor deze groep geldt dat uitslagen van theorie-, praktijkexamens en toetsen waarvan de geldigheidsduur vervalt (of is vervallen) in de periode tussen 16 maart en 1 juni, geldig blijven tot in ieder geval 1 december 2020.

  Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt over coulance ten aanzien van verlopen certificaten en passen.
  Hierover zijn afspraken gemaakt met het Verbond van Verzekeraars en de handhavende instanties.

  Hieronder een overzicht van de verlengingsmogelijkheden voor vrachtautochauffeurs.

  Vrachtauto (C) rijbewijs (met code 95)
  De geldigheid van alle examen- en toetsuitslagen wordt verlengd tot 1 december 2020. Dit geldt voor examen- en toetsuitslagen die verlopen in de periode tussen 16 maart en 1 juni 2020, en die nog niet zijn omgezet naar rijbewijzen.

  Geldigheid code 95
  Tot 1 juni 2020 mogen chauffeurs doorrijden met de verlopen code 95 op hun rijbewijs. Dit geldt voor chauffeurs wiens code 95 verliep tussen 16 maart en 1 juni 2020. Dit geldt alleen voor chauffeurs die in het bezit zijn van een bewijs van vakbekwaamheid. Deze coulance is afgestemd met het Verbond van Verzekeraars. Is uw verzekeringsmaatschappij geen lid van het Verbond van Verzekeraars, doe dan navraag bij uw verzekeraar.  Een verdere verlenging na 1 juni is afhankelijk van de besluiten omtrent de maatregelen in relatie tot de aanpak van COVID-19.

  Nascholingscursussen die verlopen
  Verloopt uw code 95 tussen 16 maart 2020 en 1 juni 2020? En heeft u tussen 16 maart 2015 en 1 juni 2015 een nascholingscursus gevolgd? Dan kan het zijn dat de geldigheid van deze nascholingscursus is of gaat verlopen. Dit komt doordat een nascholingscursus vijf jaar geldig is. Valt u in deze groep, dan verlengen wij de geldigheid van deze cursussen tot 1 december 2020. Dit betekent dat uw cursus blijft meetellen voor de verplichte nascholing.

  Opgeknipte cursussen voor Nascholing code 95
  De geldigheid van opgeknipte cursussen die niet binnen de gebruikelijke tien kalenderdagen konden worden afgerond, wordt verlengd tot 1 juni 2020. Als beide dagdelen in de periode tussen maandag 16 maart en 1 juni zijn gevolgd, dan tellen ze mee.
  Dit geldt ook voor e-learning. Is het e-learning deel al gevolgd op óf voor maandag 16 maart? Dan moet het klassikale deel voor 1 juni 2020 worden afgerond.
  De termijn wordt mogelijk aangepast wanneer door de overheid vervolgmaatregelen worden aangekondigd.

  Gevaarlijke stoffen
  De geldigheid van diverse certificaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen worden verlengd tot 1 december 2020. Het examen of de opleiding / herhalingscursus moet gevolgd worden voor 1 december 2020. Dit geldt voor certificaten met een verloopdatum van 1 maart t/m 1 november 2020.

  Het gaat om de certificaten: ADR, Veiligheidsadviseur Wegvervoer, Veiligheidsadviseur Spoor

  Zie ook:  https://www.cbr.nl/nl/over-het-cbr/over/laatste-nieuws/meest-gestelde-vragen-coronavirus/geldigheid-certificaten-en-uitslagen-professional.htm

 • Code 95 - Hoe gaat de Inspectie Leefomgeving en Transport om met de handhaving op de geldigheid van code 95?
  Chauffeurs die problemen hebben met het volbrengen van de verplichte 35 uur nascholing als gevolg van maatregelen tegen het coronavirus, kunnen deze bij de eerstvolgende mogelijkheid afronden. Tot die tijd mogen deze chauffeurs doorrijden met de verlopen code 95 op hun rijbewijs. Indien de code 95 en het rijbewijs gelijktijdig vervallen, kan de chauffeur een nieuw rijbewijs zonder code 95 aanvragen. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport handhaaft in deze gevallen niet op de geldigheid of afwezigheid van code 95, zolang de Corona-crisis voortduurt.

  Voor toekomstige chauffeurs, die in opleiding zijn voor de basiskwalificatie, kan de opleiding  zijn uitgesteld. Deze chauffeurs beschikken nog niet over een bewijs van vakbekwaamheid. Voor hen is vervoer zonder code 95 op het rijbewijs niet toegestaan.
   

BBL houdt in dat je 1 dag in de week naar een mbo gaat en 4 dagen werkt bij een leerbedrijf. Weet je zeker dat dit is wat je zoekt? Zo ja, ga dan zeker door.
Zo niet, bekijk dan onze vacatures. Misschien vind je jouw toekomstige baan hier.

Stuur een bericht

Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Versturen

Contact informatie

Bellen kan tijdens kantooruren
Bezoekadres
Kampenringweg 43
2803 PE Gouda