Ben je werknemer/ zzp-er

Veelgestelde vragen
Ben je werknemer/ zzp-er
 • Waar kan ik eten en mijn pauzes houden als ik op de weg zit?
  Neem als het kan zoveel mogelijk pauze in de cabine van je wagen, of in de directe omgeving van de wagen. Zorg als het kan voor je eigen eten en drinken. Vermijd contact met andere gebruikers op parkeerplekken. Is contact toch nodig? Houd dan minimaal 1,5 meter afstand.
   
 • Moet ik meewerken aan een temperatuurcontrole?
  Nee, je bent niet verplicht om hieraan mee te werken. Temperatuurcontroles zijn niet toegestaan, ook niet in het buitenland.
 • Hoe verklein ik de kans op besmetting met corona via het materieel?
  Maak de cabine van de wagen extra vaak schoon, zeker bij wisseling van de bezetting. Gebruik hiervoor water en een huishoudelijk schoonmaakmiddel. Denk aan: stuur, pook, instrumentendashboard, deurgrepen en aansluitpunt veiligheidsgordel. Neem je de wagen over van iemand die ziek naar huis is gegaan? Desinfecteer dan met alcohol 70%.
 • Hoe voorkom ik besmetting tijdens contact met klanten, opdrachtgevers en leveranciers?
  Houd sowieso altijd 1,5 meter afstand bij contact met andere mensen tijdens je werk. Gebruik zoveel mogelijk je eigen materiaal en middelen: pen, beschermingsmiddelen, veiligheidshesje. Teken zoveel mogelijk
  zelf af voor klanten. Maak materiaal als bijvoorbeeld een handheld scanner vooraf schoon.
   
 • Waar kan ik onderweg eten?
  Truckstar houdt een lijst bij met welke restaurants die maatregelen treffen om chauffeurs toch te voorzien van een - warme - maaltijd.  En ook Transport Online houdt een lijst bij van truckstops en bedrijven die een creatieve oplossing hebben bedacht om toch de chauffeurs van een hapje en drankje te voorzien. 
 • Code 95 - Kan ik nascholing volgen en examen doen bij CBR?
  Op 18 mei gaan de beroepspraktijkexamens gefaseerd van start.
  Opleiders kunnen vanaf 13 mei nascholingscursussen en praktijktoetsen aanmelden die vanaf 18 mei plaatsvinden.
  De nascholing zal in ieder geval tot 1 juni met aangepaste deelnemersaantallen (50%) worden uitgevoerd. Begin volgende week (=18 mei) maakt CBR de richtlijnen bekend voor het geven van nascholingscursussen en het afnemen van praktijktoetsen.
   
 • Code 95 - Tijdelijke oplossing voor verlopen examenuitslagen en certificaten

  Door het afgelasten van alle theorie- en praktijkexamens verloopt mogelijk de geldigheid van certificaten, passen of uitslagen van (toekomstige) beroepschauffeurs of andere professionals.

  Om Nederland mobiel te houden heeft Minister van Nieuwenhuizen tijdelijke maatregelen getroffen:

  Om te voorkomen dat professionals in de knel komen als gevolg van de maatregelen tegen corona zijn er, nationaal of Europees, aanvullende afspraken gemaakt. Ook voor deze groep geldt dat uitslagen van theorie-, praktijkexamens en toetsen waarvan de geldigheidsduur vervalt (of is vervallen) in de periode tussen 16 maart en 1 juni, geldig blijven tot in ieder geval 1 december 2020.

  Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt over coulance ten aanzien van verlopen certificaten en passen.
  Hierover zijn afspraken gemaakt met het Verbond van Verzekeraars en de handhavende instanties.

  Hieronder een overzicht van de verlengingsmogelijkheden voor vrachtautochauffeurs.

  Vrachtauto (C) rijbewijs (met code 95)
  De geldigheid van alle examen- en toetsuitslagen wordt verlengd tot 1 december 2020. Dit geldt voor examen- en toetsuitslagen die verlopen in de periode tussen 16 maart en 1 juni 2020, en die nog niet zijn omgezet naar rijbewijzen.

  Geldigheid code 95
  Tot 1 juni 2020 mogen chauffeurs doorrijden met de verlopen code 95 op hun rijbewijs. Dit geldt voor chauffeurs wiens code 95 verliep tussen 16 maart en 1 juni 2020. Dit geldt alleen voor chauffeurs die in het bezit zijn van een bewijs van vakbekwaamheid. Deze coulance is afgestemd met het Verbond van Verzekeraars. Is uw verzekeringsmaatschappij geen lid van het Verbond van Verzekeraars, doe dan navraag bij uw verzekeraar.  Een verdere verlenging na 1 juni is afhankelijk van de besluiten omtrent de maatregelen in relatie tot de aanpak van COVID-19.

  Nascholingscursussen die verlopen
  Verloopt uw code 95 tussen 16 maart 2020 en 1 juni 2020? En heeft u tussen 16 maart 2015 en 1 juni 2015 een nascholingscursus gevolgd? Dan kan het zijn dat de geldigheid van deze nascholingscursus is of gaat verlopen. Dit komt doordat een nascholingscursus vijf jaar geldig is. Valt u in deze groep, dan verlengen wij de geldigheid van deze cursussen tot 1 december 2020. Dit betekent dat uw cursus blijft meetellen voor de verplichte nascholing.

  Opgeknipte cursussen voor Nascholing code 95
  De geldigheid van opgeknipte cursussen die niet binnen de gebruikelijke tien kalenderdagen konden worden afgerond, wordt verlengd tot 1 juni 2020. Als beide dagdelen in de periode tussen maandag 16 maart en 1 juni zijn gevolgd, dan tellen ze mee.
  Dit geldt ook voor e-learning. Is het e-learning deel al gevolgd op óf voor maandag 16 maart? Dan moet het klassikale deel voor 1 juni 2020 worden afgerond.
  De termijn wordt mogelijk aangepast wanneer door de overheid vervolgmaatregelen worden aangekondigd.

  Gevaarlijke stoffen
  De geldigheid van diverse certificaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen worden verlengd tot 1 december 2020. Het examen of de opleiding / herhalingscursus moet gevolgd worden voor 1 december 2020. Dit geldt voor certificaten met een verloopdatum van 1 maart t/m 1 november 2020.

  Het gaat om de certificaten: ADR, Veiligheidsadviseur Wegvervoer, Veiligheidsadviseur Spoor

  Zie ook:  https://www.cbr.nl/nl/over-het-cbr/over/laatste-nieuws/meest-gestelde-vragen-coronavirus/geldigheid-certificaten-en-uitslagen-professional.htm

 • Code 95 - Ik ben beroepschauffeur en mijn rijbewijs verloopt bijna omdat ik niet gekeurd kan worden, wat nu?
  Neem contact op met CBR via de klantenservice, indien u bent verwezen naar een specialist die niet meer keurt.
 • Code 95 - Chauffeurs geboren voor 1 juli 1955: Wetsvoorstel intrekking code 95 vertraagd
  Vanaf 1 april zouden de rijbewijzen van oudere beroepschauffeurs ongeldig worden verklaard als er niet voldaan werd aan de verplichting om 35 uur nascholing te volgen. Eerder was deze groep vrijgesteld van de nascholingsplicht.  
     
  Door de huidige situatie rond Corona kan de behandeling van de wetwijzigingen voor kortere of langere tijd ophouden, aangezien de Kamers nu ook minimaal vergaderen. Uitgaande van deze stand van zaken verwacht dat de invoering van de wet niet voor 1 juli gaat plaatsvinden. Dat betekent dus dat men minimaal 3 maanden extra heeft om de nascholing te voltooien. Tenminste gedurende die periode blijft de code 95 op het rijbewijs dus geldig indien de nascholing nog niet is voltooid.

  Chauffeurs die te maken hebben met de wetswijziging en hun nascholing nog niet hebben voltooid zullen ook met het bovengenoemde probleem worden geconfronteerd. Indien nodig zal de wet later in werking treden om hen in de gelegenheid te stellen hun nascholing te voltooien.

  Hoe nu verder?
  Alle rijbewijshouders met een C en of D rijbewijs geboren voor 1 juli 1955 die in augustus vorig jaar zijn aangeschreven krijgen binnenkort een brief over het uitstel. Zodra duidelijk is op welke datum de wet in werking treedt worden zij hierover minimaal 2 maanden van te voren per brief geïnformeerd. Voor actuele informatie kan men ook terecht op de speciale webpagina op Rijksoverheid.nl, www.rijksoverheid.nl/code95.
   
 • Code 95 - Hoe gaat de Inspectie Leefomgeving en Transport om met de handhaving op de geldigheid van code 95?
  Chauffeurs die problemen hebben met het volbrengen van de verplichte 35 uur nascholing als gevolg van maatregelen tegen het coronavirus, kunnen deze bij de eerstvolgende mogelijkheid afronden. Tot die tijd mogen deze chauffeurs doorrijden met de verlopen code 95 op hun rijbewijs. Indien de code 95 en het rijbewijs gelijktijdig vervallen, kan de chauffeur een nieuw rijbewijs zonder code 95 aanvragen. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport handhaaft in deze gevallen niet op de geldigheid of afwezigheid van code 95, zolang de Corona-crisis voortduurt.

  Voor toekomstige chauffeurs, die in opleiding zijn voor de basiskwalificatie, kan de opleiding  zijn uitgesteld. Deze chauffeurs beschikken nog niet over een bewijs van vakbekwaamheid. Voor hen is vervoer zonder code 95 op het rijbewijs niet toegestaan.
   
 • Displaying results 1-10 (of 15)
   |<  < 1 - 2  >  >| 
Stuur een berichtje
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Versturen
Contact informatie
Bellen kan tijdens kantooruren
Bezoekadres
Kampenringweg 43
2803 PE Gouda