1. Gegevens checken en aanvullen

Het Sectorinstituut vult de aanvraag al voor een groot gedeelte voor je in.
Jij levert de ontbrekende gegevens aan:

 • Feitelijke einddatum opleiding (dit is de laatste werkdag van de leerling-werknemer)
 • Controleren bedrijfsinformatie
 • De door alle partijen getekende praktijkleerovereenkomst (BPVO of POK)
 • Een administratie waaruit de begeleiding blijkt bijvoorbeeld:
  • Gespreksverslagen tussen leerling-werknemer en praktijkopleiders
  • BPV-opdrachten
  • Voortgangsverslagen van de leerling-werknemer 
 • Controleren aanwezigheidsregistratie/urenregistratie
 • Een kopie van het diploma, als de leerling-werknemer is geslaagd

 

2. Dossier beoordelen en versturen


Als het dossier compleet is en het schooljaar is afgerond, dan geef je akkoord bij het kopje ’Subsidieaanvraag’. Wij controleren dan het gehele dossier. Als er informatie ontbreekt, dan nemen wij contact met je op.

Als alles in orde is dan dienen wij de aanvraag voor je  in.
Let op: We hebben alle informatie uiterlijk 31 augustus nodig om je aanvraag in te kunnen dienen!

 

3. Aanvraag volgen tot de goedkeuring


Volg de status van je aanvragen via STL Praktijkleren:

https://beheer.stlpraktijkleren.nl/

4. Is je aanvraag akkoord?


Je ontvangt de subsidie medio - eind december.