Verkeersveiligheid op één


Als werkgever zorg je natuurlijk voor een veilige werkomgeving. Maar hoe zit dat met medewerkers die onderweg zijn? Staat dan ook veiligheid bovenaan? Verkeersongevallen leiden niet alleen tot veel persoonlijk leed en schade voor de maatschappij, maar hebben ook veel gevolgen voor organisaties. Ontdek tijdens dit webinar hoe cruciaal jouw rol als werkgever hierin is.


Programma

  • 10.00 uur -  Start webinar 

Moderator Dirk-Jan de Bruijn en Geertje Hegeman, hoofd Verkeersveiligheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in gesprek over MONO-zakelijk. Het doel is duidelijk: minder verkeersslachtoffers en terugdringen maatschappelijke kosten. Hoe pakken we dit urgente vraagstuk gezamenlijk aan? 

 

  • ​10.10 uur - Tafelsessie 1: Verkeersveiligheid in bedrijfsbeleid

Verkeersveiligheid hoort ingepast te worden in het bedrijfsbeleid van organisaties. Menselijk kapitaal is onvervangbaar. Deze topbestuurders delen hun ervaringen en best practises en gaan dieper in op de verantwoordelijkheid die jij als werkgever draagt.

 

  • ​10.35 uur - Preview SMART theatervoorstelling

Een theatervoorstelling over de gevaren van afleiding in het verkeer.

 

  • ​10.40 uur - Tafelsessie 2: De kracht van het collectief

Wat kun je nu al doen? Hoe kunnen we elkaar helpen? Op welke terreinen kunnen we vooruitgang boeken? Patronen doorbreken en barrières slechten zijn noodzakelijk om verder te komen. Topbestuurders in gesprek met elkaar over de kracht van een collectieve aanpak. ​

 

  • ​11.10 uur - Slotdiscussie: Roadmap naar een toekomst zonder verkeersslachtoffers

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen sluit aan en samen schetsen we de ideale wereld in 2025. Hoe borgen we verkeersveiligheid in de bedrijfsvoering en maken we Nederland veilig en vitaal?

 

  • ​11.25 uur - Afsluiting door moderator Dirk-Jan de Bruijn

  • 11.30 uur - Einde