Op dinsdag 28 januari 2020 vindt de praktijkopleidersbijeenkomst plaats in Eindhoven.

Je hebt een belangrijke rol bij het opleiden van jongeren die voor een opleiding transport en logistiek hebben gekozen. Het is van groot belang dat wij samen zorgen voor een hoge kwaliteit van de instroom van jongeren in de sector. Deze bijeenkomst heeft tot doel het vergroten van de kennis en vaardigheden en ondersteuning te bieden in je taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de beroepspraktijkvorming.

Programma
12.30 uur   Inloop en ontvangst
13.00 uur   Opening door Sectorinstituut Transport en Logistiek en Summa College
13.30 uur   Rondleiding Viggo
15.00 uur   Korte pauze
15.15 uur   Workshop coaching door Peter Gossen
16.30 uur   Uitwerking coaching door Rens van de Rijdt
17.30 uur   Centrale afsluiting en netwerkborrel (tot 18.30 uur)