8 juli 2015

hijskranen-website-pb.jpgMet de ondertekening geven de sociale partners invulling aan hun rol om veilige en gezonde werkomstandigheden verder te bevorderen. Het Sectorinstituut Transport en Logistiek coördineerde de totstandkoming hiervan.

De verlenging houdt in dat de huidige Arbocatalogus is geëvalueerd en geüpdatet met een looptijd tot 1 september 2020. De Arbocatalogus is een overzicht van een aantal belangrijke arbeidsrisico’s en bijbehorende beheersmaatregelen. De maatregelen zijn op maat voor het hijsen van lasten en toegespitst op de praktijksituatie bij bedrijven in het verticaal transport.

Nu de verlenging van de Arbocatalogus is ondertekend, wordt deze aangeboden aan de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) voor toetsing. Na goedkeuring door de Inspectie SZW gebruikt zij de catalogus als referentiekader bij inspecties en projecten in het verticaal transport.