2 april 2019

Sectorinstituut Transport en Logistiek en FNV Transport en Logistiek organiseren gezamenlijk voor de Ondernemingsraden in onze sector deze landelijke bijeenkomst. Alle OR leden zijn hierbij welkom, wel of niet georganiseerd bij een vakbond. 

De workshops waaruit de deelnemers konden kiezen werden gewaardeerd naar inhoud en presentatie uiteenlopend van een 7,2 tot een 8,3.

Download hier het  Plenair gedeelte.

De presentaties van de workshops zijn te downloaden via de link of het pdfbestand vermeld hieronder bij de workshops. 


Workshop 1: 21ste eeuw vaardigheden

In de media kun je er niet omheen: 21e-eeuwse vaardigheden. Er wordt veel gesproken over de vaardigheden die je nodig hebt om inzetbaar te blijven in de veranderende wereld. Werk verandert, functies veranderen. Steeds meer mensenwerk wordt gedaan door machines. En bij steeds meer werk worden computers gebruikt. Als werkend mens heb je 21e-eeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn. Bekijk hier de presentatie 21ste eeuwse vaardigheden


Workshop 2: Pensioenfonds

Hoe zit het met vervroegd pensioen en deeltijd pensioen? Hoe kunnen mensen hun pensioen flexibel inzetten? Download hier de presentatie.


Workshop 3: Kennis maken met Pitstop en loopbaanadvies

We nemen jullie mee in de opzet en eerste ervaringen van het medewerkersportal Pitstop. Doelstelling is het bewust worden en indien nodig actie ondernemen op thema’s als loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Daarbij gaan we loopbaanadviseurs inzetten en verstrekken we subsidies voor opleidingen. Hoe kunnen we samen met jullie de collega’s in de sector op deze dienstverlening attenderen en ondersteunen? Download hier de presentatie.


Workshop 4: Verhogen van veiligheid op de werkvloer door taalvaardigheid

Lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden zijn van groot belang om veilig te kunnen werken.
Aan de hand van ervaringsverhalen ontdek je de gevolgen en gevaren van niet goed kunnen lezen, schrijven of rekenen. Maak in één uur kennis met de verschillende manieren om dit probleem te herkennen én aan te pakken. Download hier de presentatie.​


Workshop 5: Regie op veilig werken

Een veilige werkomgeving draagt immers bij aan het reduceren van ongevallen en verzuim. Hoe krijg je het hele bedrijf mee? Hoe besteed je continu aandacht aan veiligheid? Zodat iedereen zelf logisch nadenkt over veiligheid en zijn gezond verstand gebruikt. Download hier de presentatie.


Workshop 6: Werkdruk en OR 

De hoge werkdruk is al jaar en dag een belangrijk vraagstuk in veel transport- en logistiekbedrijven. Het lukt werkgevers en werknemers vaak niet om samen goede afspraken te maken over het terugdringen van werkdruk tot een gezond niveau. De OR kan daar wat aan doen. In deze workshop worden hiervoor handvatten aangereikt. Download hier de presentatie.


Workshop 7: Kennismaken met DRIVE

Hoe kunnen jouw collega’s in gesprek raken over wat hen drijft en inspireert in hun werk?
Drive workshops kunnen daarbij helpen. Zo wordt op een toegankelijke en ontspannen manier een aanzet gegeven voor duurzame inzetbaarheid. Download hier de presentatie.