31 augustus 2017

Op 22 april is er door cao-partijen (TLN, VVT, FNV, CNV Vakmensen en De Unie) een onderhandelingsresultaat afgesloten voor een nieuwe cao voor Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Onlangs is ook het verzoek van partijen de cao ook te laten gelden voor alle bedrijven en werknemers die niet zijn aangesloten bij een werkgevers- of werknemersorganisatie door het ministerie van SoZaWe goedgekeurd.

Vanaf 17 augustus 2017 geldt de cao voor iedere werkgever en werknemer in de sector Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019. Gedurende de looptijd van de nieuwe cao Beroepsgoederenvervoer gaan de lonen met 10% omhoog.

Ook het actualiseren van de referentiefuncties wordt opgepakt. Besluitvorming ​hierover vindt binnen de looptijd plaats. Voor vragen kun je terecht bij onze adviseurs functiewaardering. Bel ons op 088 - 2596110 of stuur een mail naar fuwa@stlwerkt.nl.

Het cao-boekje kun je hier bekijken