20 mei 2020

De daling van het ziekteverzuim van de bedrijven die bij STL zijn  aangesloten voor de verzuimbegeleiding zet door.

verzuimdaling-2.jpg

Het geregistreerde ziekteverzuim is voor de tweede week op rij onder de 5%. 

Er is dus sprake van een stabilisatie van het verzuim, gezien de ziek – en hersteld meldingen.


Ziekteverzuimbegeleiding

Komende periode wordt onze verzuimbegeleiding door de praktijk ondersteuners en de bedrijfsartsen nog telefonisch voortgezet.
Als de huidige ontwikkeling van de verspreiding van covid-19 zich voortzet, is het voornemen om in juni gefaseerd én onder de geldende hygiënische en 1.5 meter voorwaarden, een eerste start te gaan maken met de reguliere verzuim en re-integratie begeleiding.

Vragen? Bel of mail ons: 088-2596114 of verzuim@stlwerkt.nl