10 oktober 2019

 

Innoveren vraag om sociale innovatie

In opdracht van Topsector Logistiek start TNO met het project De kracht van nieuw leiderschap. De opvatting hierachter is dat succesvol innoveren om ‘sociale innovatie’ vraagt. Sociale innovatie is het zoeken naar nieuwe manieren om het werk te verbeteren, in overleg tussen werknemers en werkgevers, waardoor bedrijven hun prestatie verbeteren, uitdagende banen scheppen, en daardoor het innovatieve vermogen van de organisatie als geheel versterken. Sociale innovatie helpt dus bij innovatie.

Sociale innovatie vergt andere stijl van leidinggeven

Recent TNO-onderzoek toonde aan dat weinig bedrijven in de logistiek sociale innovatie toepassen, namelijk zo’n 10%. Maar van die 10% is wel 90% succesvol in het doorvoeren van (technische en andere) innovatie. Dat is veel hoger dan de overige bedrijven: 40% voert succesvol innovatie door. Dus: sociale innovatie helpt bij innovatie in het algemen. 

Sociale innovatie vergt vaak een andere stijl van leiding geven (een participatieve stijl) en een andere invulling van samenwerking in het bedrijf:  meer dialoog over processen, werkorganisatie, targets. Het leiderschap moet uiteindelijk meer innovatie tot stand brengen. Door vernieuwend leiderschap wordt innovatie (tot stand gebracht)/gefaciliteerd, zodra medewerkers veel meer onderdeel zijn van het realiseren van verbeteringen in processen etc., en doordat hun ideeen en expertise volledig benut worden. Daarmee worden ook weer nieuwe leiders gecreëerd.
 

Medewerking gezocht van enthousiaste leidinggevenden en managers uit de logistiek voor wie innovatie belangrijke taak is

Dit project heeft tot doel een concreet instrument te maken dat leidinggevende, managers helpt nieuw leiderschapsgedrag te ontwikkelen. En natuurlijk ook de medewerkers. Hiervoor zoekt TNO de medewerking van enthousiaste leidinggevenden en managers uit de logistiek voor wie innovatie en vernieuwing in hun organistie ook een belangrijke taak is. Wij zoeken zowel personen die vinden dat ze daar al redelijk goed in zijn, als personen die er graag meer over willen leren. TNO wil met u enkele ‘lerende netwerkbijeenkomsten’ organiseren en sommigen van u interviewen. Dit zal plaatsvinden tussen nu en eind 2019.

Heeft u interesse om mee te doen? Hieraan zijn geen kosten verbonden anders dan de tijd die uw organisatie daarin investeert. Bovendien kunt u leren van elkaar en van de inzichten van TNO. Neem dan snel contact op met Peter Oeij  van TNO, peter.oeij@tno.nl