4 september 2019

De afgelopen 2,5 jaar heeft STL met behulp van afgerond 250.000 euro ESF-subsidie gewerkt aan een gedigitaliseerd mobiliteitsplatform Transport en Logistiek. Vanaf najaar 2018 kunnen werknemers hierdoor:
  1. kansrijke / effectieve loopbaanroutes uitstippelen door middel van een Loopbaancheck & advies gericht op horizontale en verticale doorstroming;
  2. persoonlijke scans, tips en tools aangereikt krijgen en ondersteuning aanvragen met betrekking werk/privébalans, budgetteren en fysiek en mentale belasting en
  3. ondersteuning krijgen in het regisseren van hun duurzame inzetbaarheid.
De staatssecretaris van SZW heeft de ESF-subsidie ten behoeve het duurzaam behoud van vakmanschap door het vergroten van de sectorale mobiliteit toegezegd aan SOOB, die STL de opdracht heeft verstrekt.
 

Europees Sociaal Fonds

Het ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers. Voor Nederland is ongeveer 500 miljoen ESF-subsidie gereserveerd voor de periode 2014-2020.


ESF-bericht.png