21 december 2018

ALE Heavylift wist in korte tijd negentig procent van de medewerkers te motiveren om op vrijwillige basis aan het programma deel te nemen. Voor deze unieke prestatie ontving het bedrijf op 21 december het certificaat ‘Excellente werkgevers’ in het kader van duurzame inzetbaarheid.

ALE Heavylift is gespecialiseerd in het verplaatsen van grote en zware objecten zoals (onderdelen van) olieplatforms, bruggen en havenkranen. Deze vaak spectaculaire operaties zijn altijd maatwerk. Het van oorsprong Britse bedrijf heeft 35 vestigingen. De vestiging in Breda telt zo’n honderd medewerkers die over de hele wereld actief zijn.


Bedrijfscultuur

‘De medewerkers van ALE Heavylift zijn veel op reis en opereren vaak onder moeilijke omstandigheden. Veiligheid staat bij ALE Heavylift dan ook hoog in het vaandel, evenals gezond werken en duurzame inzetbaarheid’, zegt HSQE-manager Ingmar Spijker. ´Begin dit jaar hebben we op initiatief van het Sectorinstituut alle medewerkers een PMO-onderzoek aangeboden. Dat was een behoorlijk succes. Onze deelname aan het Synergy-programma ligt in het verlengde daarvan en sluit goed aan bij onze bedrijfscultuur.’
 

Verbindende dialoog

Het Synergy-programma is ontwikkeld door Invitra. Kern van Synergy is dat de medewerker zelf de regie neemt over de eigen duurzame inzetbaarheid en daarover een serie toekomstgesprekken aangaat met de leidinggevende. Een online tool ondersteunt de medewerker om de inhoud van het gesprek te bepalen. Centrale vragen daarbij zijn: waar sta ik, waar wil ik naar toe en wat heb ik nodig om daar te komen? Leidinggevenden worden getraind om tijdens het gesprek als coach een verbindende dialoog tot stand te brengen. 


Inzet en enthousiasme

De uitkomst van het Synergy-programma kan zeer divers zijn en varieert van een hogere arbeidsproductiviteit en inzetbaarheid van medewerkers tot meer betrokkenheid, verbinding en werkplezier, wat uiteindelijk minder faalkosten, verzuim en verloop tot gevolg heeft. Spijker: ‘Het programma duurt een jaar en loopt bij ALE Heavylift pas enkele maanden. Het is nog te vroeg om over dergelijke resultaten te spreken. Waar we nu al wel in zijn geslaagd, is het gesprek met onze medewerkers aan te gaan. Negentig procent deelname noteren we. Daar zijn we natuurlijk blij mee. Dat onze inzet ook nog het certificaat ‘Excellente werkgevers’ oplevert, is iets om extra trots op te zijn.’

Foto-Ale-Jose-website.jpg
Willem de Vries, directeur Sectorinstituut Transport en Logistiek, overhandigt het certificaat ‘Excellente werkgevers’ van Invitra aan Kees Claasen, director ALE Heavylift, voor de bijzondere resultaten die het bedrijf in korte tijd wist te bereiken op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Werkgevers die een groot deel van hun medewerkers activeren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun inzetbaarheid mogen met recht ‘Excellente werkgevers’ worden genoemd. Zij tonen immers aan dat zij hun medewerkers centraal stellen en faciliteiten bieden om werkplezier te verbeteren en inzetbaarheid te verhogen.

Het Synergy-programma wordt door het Sectorinstituut als pilot ingezet in de sector transport en logistiek. Het programma is gestart in september en loopt tot eind volgend jaar.  De pilot wordt gefinancierd door de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds SOOB. Zestien bedrijven met samen zo’n 2.000 medewerkers nemen deel aan het Synergy-programma: ALE Heavylift, Baars, Combex, Geodis Road Transport, Hebragto, ITC Holland, Jongeneel transport, Maters Huissen, Millenaar & van Schaik Transport, Omega Logistics, Overbeek, Rabelink, Ritmeester, Rodenburg, Suez en TSS. 


Kan mijn bedrijf nog meedoen?

Momenteel draaien we een pilot met de deelnemende bedrijven. Eind 2019 gaan we evalueren en bespreken of we dit uit gaan breiden naar de sector en onder welke voorwaarden. Als bedrijven belangstelling hebben kunnen ze zich melden bij José van Lieshout