3 augustus 2020

Ook de transport- en logistieke sector kan hiervan profiteren. Onlangs is het actieplan stages en leerbanen van SBB aangeboden aan de Kamer. Doel van dit actieplan is te zorgen voor voldoende stages en leerbanen voor de ruim 500.000 mbo-studenten, aankomende mbo-studenten en werkenden en werkzoekenden die via het mbo worden opgeleid. Het nu toegezegde bedrag maakt onderdeel uit van deze aanpak.

De extra impuls wordt ondergebracht in een zogenoemd compartiment, zodat werkgevers in de betreffende sectoren, waaronder ook de transport- en logistieke sector, extra subsidie ontvangen voor het aanbieden van bbl-leerplekken, bovenop het bedrag aan subsidie waarop zij op grond van de huidige regeling praktijkleren al aanspraak kunnen maken. De wijziging van de huidige regeling praktijkleren zal begin 2021 gepubliceerd worden. Aan deze wijziging zal terugwerkende kracht worden toegekend. Meer weten? Bezoek dan de site van het ministerie van OCW.


Over de Subsidie Praktijkleren

De Subsidie praktijkleren (spl) is een regeling van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor leerbedrijven die een leerling-werknemer in dienst hebben. Het Sectorinstituut helpt je graag bij het aanvragen van de Subsidie praktijkleren. Kijk hier op onze website voor meer info.