5 oktober 2021

Hiermee is ook een deel van de norm verdwenen voor gespecialiseerde branche examens. Dit is voor sociale partners aanleiding geweest om STL de regierol te geven op de ontwikkeling van branche examens. 


Wat betekent dit praktisch?

Voor de volgende opleidingen:
  • STL Ladingzekeren
  • STL Veiligheidscertificaat heftruck
  • STL Veiligheidscertificaat reachtruck
zijn nieuwe toetsmatrijzen ontwikkeld. Deze zijn leidend. Examens voor genoemde opleidingen dienen op basis daarvan te worden ontwikkeld. Bovendien zijn de namen van de opleidingen aangepast. Hiermee komen de examens vakbekwaamheid vorkheftruck en reachtruck te vervallen.

Per 1 oktober 2021 komen alleen de opleidingen met deze nieuwe namen voor SOOB subsidie in aanmerking. 

Voor wat betreft de implementatie van STL Veiligheidscertificaat hef- /reachtruck het volgende:
  • De erkenningen van de huidige opleidingsnamen worden per 30 september 2021 beëindigd.
  • De erkenningen van de nieuwe opleidingsnamen gaan in per 1 oktober 2021.
  • Vanaf 1 oktober worden de nieuwe examens gehanteerd.
  • Aangezien de aanvragen 3 maanden van tevoren kunnen worden ingediend, kan bij opleidingen aangevraagd tussen 30 september en 31 december 2021 een oude opleidingsnaam worden toegevoegd op een certificaat nieuwe opzet.
De examens worden deels aangepast, maar de bestaande heftruckboeken zijn nog steeds te gebruiken.

Per 1 oktober 2021 worden alleen de nieuwe aangepaste certificaten en/of pasjes geaccepteerd, dus met de nieuwe benaming en voorzien van het logo van STL. Alleen dan wordt SOOB Subsidie verstrekt.

Deze aanpassingen zijn terug te vinden in het bijgewerkte certificatieschema op www.soobsubsidiepunt.nl. Ook zijn de betreffende documenten hier beschikbaar.