23 oktober 2019

Samen met FNV Transport en Logistiek organiseren wij 2 keer per jaar voor de Ondernemingsraden in onze sector een OR dag. Alle OR leden zijn welkom, wel of niet georganiseerd bij een vakbond.

Maandag 7 oktober vond de 2e dag van dit jaar plaats in Nieuwegein.

Thema: Dialoog
 
Het centrale thema was het voeren van een dialoog tussen medewerker en leidinggevende. Een programma dat dit faciliteert is het Synergy-programma. Sinds 2018 draaien 18 bedrijven uit de sector mee in een pilot van dit programma. Dat levert verrassende resultaten op.  Deze resultaten werden besproken tijdens het plenaire gedeelte. Het Kanteltheater was ook weer van de partij om de dag muzikaal te begeleiden.

Download hier de presentatie van het plenaire gedeelte.

Na de lunch gingen de deelnemers uit een in 7 verschillende workshops. Hieronder vind je per workshop de presentatie terug.

Workshop 1: 21ste eeuw vaardigheden
In de media kun je er niet omheen: 21e -eeuwse vaardigheden. Er wordt veel gesproken over de vaardigheden die je nodig hebt om inzetbaar te blijven in de veranderende wereld. Werk verandert, functies veranderen. Steeds meer mensenwerk wordt gedaan door machines. En bij steeds meer werk worden computers gebruikt. Als werkend mens heb je 21e -eeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn. Bekijk hier de presentatie

Workshop 2: Pensioenen
Hoe zit het met vervroegd pensioen en deeltijd pensioen? Hoe kunnen mensen hun pensioen flexibel inzetten? Download hier de presentatie.

Workshop 3: Pitstop
We nemen jullie mee in de opzet en eerste ervaringen van het medewerkersportal Pitstop. Doelstelling is het bewust worden en indien nodig actie ondernemen op thema’s als loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Daarbij gaan we loopbaanadviseurs inzetten en verstrekken we subsidies voor opleidingen. Hoe kunnen we samen met jullie de collega’s in de sector op deze dienstverlening attenderen en ondersteunen? Bekijk hier de presentatie.
 
Workshop 4: Taalvaardigheid
Lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden zijn van groot belang om veilig te kunnen werken. Aan de hand van ervaringsverhalen ontdek je de gevolgen en gevaren van niet goed kunnen lezen, schrijven of rekenen. Maak in één uur kennis met de verschillende manieren om dit probleem te herkennen én aan te pakken. Download hier de presentatie.

Workshop 5: Duurzame inzetbaarheids-adviseur inzetten voor een gesprek met de bestuurder
Sinds 1 september 2019 werken er adviseurs duurzame inzetbaarheid binnen het Sectorinstituut. Ga in gesprek met hen. Download hier de presentatie.

Workshop 6: Inzoomen op het Synergy-programma
Wil je meer weten over wat het Synergy inhoudt en hoe dit in de praktijk uitwerkt? Meld je dan aan voor deze workshop. Bekijk hier de presentatie.
 
Workshop 7: Hoe maak je een activerend concreet werkplan op basis van een actueel OR-thema?
Om echt concreet aan de slag te gaan met het geleerde in deze OR-dag kan deze workshop je helpen. Download hier de presentatie.