Voor de uitvoering van deze opleidingen is STL overeenkomsten aangegaan met in totaal 20 verkeersscholen, regionaal verspreid over Nederland. De overeenkomsten, ingegaan per 2018, eindigen op 31 december 2020.

Voor de periode vanaf 1 januari 2021 zal STL opnieuw overeenkomsten aangaan met [nieuwe] opleiders. De selectie van deze opleiders vindt wederom plaats via een transparante Offerteprocedure.
De publicatie van de offerteprocedure vindt plaats op 6 april 2020 om 16.00 uur op de website van STL en via de Aanbestedingskalender. De uiterste datum voor indiening van de offerte(s) is 8 juni 2020.

Alleen opleiders die beschikken over het certificaat “Gecertificeerd opleider transport en logistiek” komen in aanmerking om geselecteerd te worden als BBL-rijopleider. Rijopleiders hebben tot 8 mei 2020 de mogelijkheid om voorlopig gecertifieerd opleider te worden met de status “Voorlopig gecertificeerd opleider transport en logistiek”. De Inschrijvers kunnen dan per 8 juni 2020 definitief gecertificeerd worden met de status Gecertificeerd Opleider transport en logistiek.