28 maart 2018

Sinds dinsdag 3 april werden er op verschillende grotere truckstops interviews met vrachtwagenchauffeurs afgenomen en geluidsmetingen gedaan voor een onderzoek naar geluidsoverlast door koelmotoren. 


Interviews en geluidsmetingen

De interviews gaan over de mogelijke overlast die chauffeurs ervaren tijdens de rust door geluid van eigen koelmotoren of van koelmotoren van naastgelegen vrachtwagens. Daarbij worden geluidsmetingen gedaan om het geluidsniveau te meten van binnen en buiten de cabine.
Op verzoek van FNV, CNV, TLN en het Sectorinstituut Transport en Logistiek neemt Bas van Leeuwen van het onderzoeksbureau vhp human performance  de interviews af en voert Christiaan Tollenaar van M+P  de geluidsmeting uit. Het streven is de interviews en geluidsmetingen uiterlijk 13 april af te ronden.


Deelnemen is niet meer mogelijk

De interviews en geluidsmetingen vonden vanaf dinsdag 3 april plaats op verschillende truckstops. Inmiddels (17 april) zijn er voldoende interviews afgenomen en is deelnemen niet meer mogelijk.


Vervolg 

Met de resultaten kunnen verantwoordelijke functionarissen voor het wagenpark betere keuzes maken in aanschaf en/of vervanging van koelmotoren. Daarnaast kunnen de sociale partners met de resultaten van dit onderzoek besluiten of nieuw beleid noodzakelijk is.


Meer informatie? 

Wil je meer weten over dit onderzoek dan kun je contact opnemen met Evelien Sombekke, onderzoeker bij het Sectorinstituut Transport en Logistiek: info@stlwerkt.nl of 088-2596111.