25 september 2019

Toch is dat nog te vaak het geval. De Inspectie SZW gaat er binnenkort werk van maken. Wij leggen je uit wat je tegen dit soort ongewenst gedrag kan doen.
 
Ongewenst gedrag komt ook in de sector transport en logistiek volop voor. Een paar cijfers:  6 procent van de werknemers wordt gepest, 1 procent heeft last van seksuele intimidatie, 8 procent heeft te maken met bedreiging of geweld en 4 procent met discriminatie. Dat gebeurt niet alleen door collega´s maar eveneens door leidinggevenden, en in het geval van bedreiging ook door medeweggebruikers. De cijfers zijn afkomstig uit de inzetbaarheidschecks van Sectorinstituut Transport en logistiek (STL) waaraan ruim 16.000 werknemers hebben meegedaan.
 

Vijftig bedrijven

‘Deze cijfers verbazen mij niet’, zegt Krijn Dijkema, inspecteur bij de Inspectie SZW. ‘Ze zijn redelijk in lijn met de gegevens uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.’ Zijn team gaat intensiever dan normaal in onze sector inspecties uitvoeren op arbeidsdiscriminatie. Dijkema: ‘De inspecties vinden steekproefsgewijs plaats bij ongeveer vijftig bedrijven. We kijken daarbij vooral of het beleid op orde is, de regels gecommuniceerd worden en er een vertrouwenspersoon is aangesteld. Daarnaast houden we gesprekken met de ondernemingsraad en met medewerkers omdat we willen weten hoe het beleid ervaren wordt. Het is natuurlijk fijn als alles op orde is. En zo niet, dan zal je zelf waarschijnlijk ook maatregelen willen treffen. Als werkgever wil je toch ook dat medewerkers zich veilig voelen in hun werkomgeving?´
 

Anonieme melding

SZW biedt een informatieve zelfinspectietool waarmee je kan nagaan of je beleid voldoet aan alle wettelijke eisen. STL gaat een stap verder en biedt bedrijven naast informatie ook advies en hulpmiddelen op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). ‘Als je iets aan dit onderwerp wilt doen, sta je er niet alleen voor´, zegt strategisch projectmanager Jose van Lieshout. ´Onze adviseur preventie kan je helpen om de RI&E te actualiseren op PSA of een inzetbaarheidscheck uitzetten onder je werknemers. Zij kunnen daarin onder meer anoniem melding doen van ongepast gedrag. Als bedrijf weet je dan tenminste hoe je ervoor staat.’
 

Onder de radar

Van Lieshout merkt dat sommige werkgevers behoorlijk schrikken als ze de uitkomsten van zo’n inzetbaarheidscheck onder ogen krijgen. ‘Ongewenst gedrag gebeurt vaak onder de radar. Daarom is het zo belangrijk een vertrouwenspersoon aan te stellen. Dat kan overigens ook een extern vertrouwenspersoon zijn, bijvoorbeeld van STL. Maar minstens zo belangrijk is heldere communicatie. Maak duidelijk dat je ongewenst gedrag niet tolereert. En hou je mensen een beetje in de gaten. Als je merkt dat iemand niet lekker in zijn vel zit, praat er dan over. Medewerker die last hebben van ongewenst gedrag verdienen het om serieus genomen te worden.’
 
Wil je meer weten? Download dan de tipkaarten en lees alles over pesten, agressie en geweld. En wil je het onderwerp bespreekbaar maken? Vraag dan de voorlichtingspresentaties aan over omgaan met pesten of agressie en geweld. 
 
Werknemers uit onze sector die slachtoffer zijn van ongewenst gedrag kunnen, als ze de inzetbaarheidscheck hebben ingevuld, ondersteuning krijgen van een coach van STL.