10 maart 2016

Vrijwel alle projecten hebben het gewenste resultaat opgeleverd. Zo is met succes ingezet op de begeleiding van ontslagen werknemers naar nieuw werk, blijvende inzetbaarheid van medewerkers en extra leerwerkplekken voor jongeren. Ruim één op de tien werknemers heeft van een van de maatregelen gebruik gemaakt.
 

Sector sterk uit crisis


Arthur van Dijk, algemeen voorzitter TLN: “De sector transport en logistiek was ruim twee jaar geleden een van de eerste sectoren die met een sectorplan kwam. Op basis van een gedegen analyse en onze kennis van de sector hebben we toen een reeks verbetervoorstellen opgesteld die de veerkracht van de sector moesten verbeteren. Met succes. Nu dit eerste sectorplan in de afrondende fase zit, stel ik vast dat mede dankzij deze projecten de sector relatief sterk uit de recessie is gekomen”.
 

1.000 werkloze chauffeurs aan baan geholpen


”Via het MobiliteitsCentrum transport hebben met behulp van het sectorplan uiteindelijk duizend werkloze chauffeurs werk gevonden. Bij 227 van deze chauffeurs ging het om kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt”. aldus Egon Groen, bestuurder FNV. “Ik ben daar trots op. Zo hebben we in de lastige crisisjaren professionele vakmensen voor de sector kunnen behouden. Bovendien worden bijna 2.000 werkloze chauffeurs bijgeschoold, waarmee zij hun kwalificatie en dus kansen op de arbeidsmarkt behouden”.


Jongeren blijven geïnteresseerd in de sector


“Jongeren kiezen relatief vaker voor onze sector” zegt Willem de Vries, directeur Sectorinstituut Transport en Logistiek, “het afgelopen jaar kozen meer dan 1.600 jongeren voor een BBL traject in onze sector. Door demografische ontwikkelingen en verschuiving binnen het VMBO is het totaal aantal BBL leerlingen in Nederland sterk  gedaald. Ons marktaandeel onder BBL-leerlingen is in deze dalende markt met 18% gestegen”.
 

Nu meer inzet op banen


Willem de Vries: “het is goed te zien dat de activiteiten elkaar aanvullen. Zo hebben we de praktijkopleiders getraind waardoor leerlingen beter begeleid kunnen worden en de uitval afneemt;  We hebben de bewustwording met betrekking tot duurzame inzetbaarheid kunnen verbeteren en hebben in een pilot aangetoond meer zogenaamde “vangnetters” weer aan het werk te kunnen helpen”. De Vries vervolgt: “in het nieuwe sectorplan dat onlangs van start is gegaan kunnen we nu voortbouwen op dit eerste sectorplan en kunnen we meer inzetten op banen”.
 

De kracht van samenwerking


Met de sectorplannen zorgen werkgeversorganisaties en vakbonden er samen met minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de veerkracht van de sector te verbeteren en werkloosheid te voorkomen. Tegelijkertijd ondersteunen de plannen mobiliteit van werknemers én wordt geanticipeerd op de groeiende behoefte bij bedrijven aan nieuwe chauffeurs. Het sectorplan wordt mede mogelijk gemaakt door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de sector (SOOB). Het Sectorinstituut Transport en Logistiek is de uitvoerder van het plan namens al deze partijen.