13 mei 2015

Om de veiligheid te verbeteren is veel informatie beschikbaar zoals arbocatologi, zelfinspectietools en campagnes, zoals het Veiligste Magazijn. Nieuw is nu de pilot ‘dynamische RI&E’ die mede mogelijk wordt gemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Uit de masterclasses die zijn gestart in het kader van de pilotproject blijkt dat er behoefte is aan handvatten om het veiligheidsbewustzijn te vergroten.
 
Een belangrijke stap naar een veilige en gezonde werkomgeving wordt gemaakt door arbeidsrisico’s in kaart te brengen in een zogenaamde risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Willem de Vries, directeur Sectorinstituut Transport en Logistiek: “Wij zijn deze pilot gestart met bedrijven en hun werknemers om hun RI&E niet als doel  -vaststellen huidige situatie - in te zetten, maar als middel om binnen het bedrijf invulling te geven aan de verantwoordelijkheid voor veilig en gezond werken. En dit bij werknemers op de werkvloer te stimuleren. Zo kan een bedrijf RI&E activiteiten beter laten aansluiten op de reguliere dienstverlening, kan er efficiënter worden gewerkt en draagt dit bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.”

Pilotproject dynamisch RI&E - eerste ervaringen

Het pilotproject bestaat onder andere uit deelname aan masterclasses, veiligheidsscan en begeleiding bij de uitvoering van het dynamischer maken van de RI&E door middel van coaching. Aan het pilotproject nemen 30 bedrijven deel. De looptijd is 1 jaar en wordt mede mogelijk gemaakt door het programma Zelfregulering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Vries: "De eerste ervaringen uit de masterclasses laten zien dat er een behoefte is aan handvatten om gedragsverandering tot stand te brengen. Dat kan zijn over de wijze waarop aandacht hiervoor wordt gevraagd bij werknemers. Of het gaat om hulp bij het vergroten van het veiligheidsbewustzijn in de dagelijkse werkzaamheden. In die dagelijkse praktijk is het ook zoeken naar integratie van de RI&E met andere systemen zoals VCA, ISO en diverse kwaliteitskeurmerken.

Steeds meer bedrijven werken aan veilige en gezonde werkomgeving

Willem de Vries: "We zien dat bedrijven die met de RI&E aan de gang gaan veel bewuster met veiligheidsvraagstukken omgaan. Het aantal bedrijven dat gebruik maakt van de branche RI&E neemst snel toe." De Branche RI&E van het Sectorinstituut Transport en Logistiek is digitaal, eenvoudig in te vullen en kosteloos te gebruiken voor bedrijven die afdragen aan SOOB, het opleidings- en ontwikkelingsfonds van de sector. Bedrijven die ook willen werken aan een veilige en gezonde werkomgeving, maar nog geen RI&E hebben opgesteld, kunnen vandaag nog starten via www.stlwerkt.nl/rie.