13 november 2015

Onderzoek in de sector laat zien dat psychosociale arbeidsbelasting tot de verzuimrisico’s hoort. Het Sectorinstituut motiveert zowel werkgevers als werknemers om dit onderwerp bespreekbaar te houden en biedt in de week van de werkstress diverse ondersteunende middelen.
 

Aandacht voor psychosociale arbeidsbelasting is noodzakelijk


werkstressweek_logo_alleen-cirkel.jpgVolgens de NEA* geeft 18% van de werknemers in de sector transport en logistiek aan dat werkdruk en stress reden tot verzuim op het werk zijn. De resultaten van de Inzetbaarheidscheck van Sectorinstituut Transport en Logistiek wijst in 2015 ook uit dat werknemers psychosociale arbeidsbelasting als een verzuimrisico ervaren. Werkdruk, agressie en geweld en emotioneel zwaar werk hebben effect op dit risico. Goed om te zien dat inmiddels 19% van de kleinste bedrijven (1 of 2 medewerkers) en 80% van de grootste bedrijven (101 of meer medewerkers) in onze sector aan de slag is gegaan met duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Bekijk hier hoe bijvoorbeeld hoe Vos Logistics dit oppakt.

Het Sectorinstituut ondersteunt zowel werkgevers en werknemers om verzuim te voorkomen en terug te dringen.  Kijk hier voor meer informatie over verzuim en schadelastbeperking en de toegevoegde waarde die wij u graag bieden.
 

Week van de Werkstress


Kortom: de urgentie voor de sector transport en logistiek om deze risico’s serieus te nemen is er. Andere sectoren hebben ook te kampen met dit thema. Vandaar dat Week van de Werkstress van 16 t/m 19 in het teken staat van ‘Herken de druppel: check je werkstress’. Deze campagne is geïnitieerd door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Nederlands Focal Point voor Veiligheid en gezondheid op het werk. Dinsdag staat in het teken van ‘check je gezondheid’, woensdag in het teken van ‘check je gesprek’ en donderdag in het teken van de ‘werk/privé balans’. Het Sectorinstituut biedt voor elk van deze onderwerpen ondersteuning zoals de Inzetbaarheidscheck, tipkaarten en presentaties voor zowel  werknemers als werkgevers.
 

Check je gezondheid via de Inzetbaarheidscheck


Om werknemers in de transport en logistiek inzicht te geven in hun gezondheid, werkbeleving, leefstijl en loopbaan biedt het Sectorinstituut de Inzetbaarheidscheck geheel kosteloos aan. Deze check heeft als doel om de duurzame inzetbaarheid en de balans tussen werk en privé te optimaliseren. Zowel individuele werknemers kunnen hieraan deelnemen als ook werknemers die via hun werkgever zijn uitgenodigd. In dit laatste geval bestaat de mogelijkheid om een groepsrapport te maken met managementinformatie (bedrijfsaanpak). Inmiddels hebben 7.500 werknemers de inzetbaarheidscheck gedaan!

Bent u werknemer? Start dan hier de Inzetbaarheidscheck
Bent u werkgever? Meld u dan hier voor de bedrijfsaanpak aan
 

Check je gesprek en maak het bespreekbaar

Hoewel uit onderzoek van het Sectorinstituut (TON lezerspanel*) blijkt dat tweederde van de werknemers zonder probleem en (heel) gemakkelijk praat over thema’s als pesten, risico’s en werkdruk, vindt nog steeds 25% het moeilijk of zelfs onmogelijk. Het Sectorinstituut heeft een aantal tipkaarten ontwikkeld om zowel werknemers en werkgevers hierbij te helpen. Deze tipkaarten bieden handige en praktische handvatten om thema’s als werkdruk, agressie & geweld en pesten aan te pakken en te voorkomen. Klik hier om deze tipkaarten te downloaden.
 

Werk en privé balans


Flexibel werken is steeds vaker een issue. Zeker met de opkomst van 55+ en jongere medewerkers. We spreken met regelmaat bedrijven die daarom de mogelijkheden van andere werktijden onderzoeken en ook invoeren. Dit leidt tot een betere balans tussen werk en privé situatie.

Bronnen:
*NEA =  Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, TNO/CBS, 2014
** TON lezerspanel, augustus 2015
Inzetbaarheidscheck, 2015
Bedrijfenquête Sectorinstituut Transport en Logistiek, 2015