12 september 2016

In dit kader heeft het Sectorinsituut Transport en Logistiek de PSO-box "Let's Go. Op weg naar een baan in transport en logistiek" ontwikkeld. Op deze manier maken honderden vmbo- leerlingen kennis met de sector en kunnen ze een bewuste studiekeuze maken. Deze PSO-box is vanaf nu beschikbaar.
Vooraf konden scholen al hun belangstelling aangeven. Er waren maar liefst ruim 500 aanvragen van vmbo-scholen. Daarmee voorziet het Sectorinstituut ook in de behoefte van decanen en PSO-coördinatoren om invulling te geven aan het PSO-programma.

Praktijkverhalen brengen de sector tot leven

De PSO-box transport en logistiek met de titel ‘Let’s Go’ laat vmbo-leerlingen een dagje meelopen met vier jongeren die werken of leren en werken in de sector transport en logistiek. Zij vertellen over hun werk als chauffeur, logistiek medewerker, kraanmachinist en planner. Via opdrachten, video’s en een bordspel worden leerlingen bewust gemaakt van de carrièremogelijkheden in de sector. 


Praktische sector oriëntatie op het vmbo

Praktische sectororiëntatie (PSO) is een programma dat scholen voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) in de eerste twee leerjaren kunnen aanbieden. PSO heeft als doel de basisvorming praktisch in te richten en leerlingen te helpen bij het maken van een sectorkeuze. De PSO-box transport en logistiek sluit aan bij dit programma, zowel qua inhoud als vorm. Zo is de PSO-box vooral digitaal in te zetten.
 

Meer informatie

Hier vind je meer info over de PSO-box
Via het bestelformulier kunnen vmbo-scholen kosteloos een PSO-box bestellen.