26 mei 2020

De sector transport en logistiek heeft de handen ineen geslagen. Om bedrijven in de sector met slimme oplossingen te ondersteunen bij de continuïteit van de bedrijfsvoering en werknemers te helpen om aan het werk te blijven. Transport en Logistiek Nederland (TLN), VVT, FNV Transport & Logistiek, CNV Vakmensen en evofenedex werken nauw samen om oplossingen voor actuele vraagstukken te ontwikkelen.

Het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen voor de sector transport en logistiek. Het is van groot belang dat zoveel mogelijk werkgevers hun bedrijf kunnen voortzetten, zodat  werknemers werk en inkomen kunnen behouden. We zoeken daarbij naar concrete en praktische oplossingen en verbinden transportbedrijven die kampen met ondercapaciteit met transporteurs bij wie sprake is van overcapaciteit. Via het mobiliteitscentrum van STL worden kosteloos de ontstane vraag en het aanbod bij elkaar gebracht.

Iedereen kan zich aanmelden via www.stlwerkt.nl/wijhelpenelkaar, daarna gaan onze professionals kosteloos aan de gang om vraag en aanbod te matchen.

Resultaten:

 
Datum Overschot Tekort
Aantal bedrijven Aantal chauffeurs Aantal bedrijven Aantal chauffeurs
27 maart 156 744 6 22
1 april 234 1169 10 30
3 april 248 1213 10 30
8 april 346 1365 12 37
20 mei 350 1620 13 47

 
Positief

  • Bedrijven geven aan het initiatief en snelle handelen erg te waarderen.
  • Ook het ‘luisterend oor’  van de adviseur MC is waardevol in deze crisistijd
  • Medio mei is het aantal bedrijven met ‘overschot’ afgenomen. Het aantal bedrijven dat zich aanmeldt is sterk afgenomen.

Samenwerking met NLWerktDoor 

NLWerktDoor wil bedrijven door de coronacrisis heen helpen door vraag en aanbod op het gebied van personeel, diensten en materieel met elkaar te verbinden. En ook om nieuwe business-to-business-kansen te benutten. Samen innovatieve oplossingen bedenken, als bedrijven en in sectoren, om te kunnen blijven ondernemen.

Met de lancering van dit platform willen werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten en de landelijke overheid vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen. Deze website geeft toegang tot heel veel sectorale en boven-sectorale organisaties voor werkgevers, werknemers en leerling/studenten. Bezoekers van de site die op zoek zijn naar een werkgever of werknemer in transport en logistiek worden doorgelinkt naar STL, meer in het bijzonder naar het mobiliteitscentrum.