17 juni 2020

Vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus, blijft de overheid werknemers en werkgevers in de komende periode extra ondersteunen. Doel is zoveel mogelijk behoud van banen. Daarvoor is nodig dat ondernemers en werkenden zich kunnen aanpassen aan een veranderde Nederlandse samenleving en economie. Het kabinet komt met een nader uit te werken crisispakket: NL leert door. Het pakket gaat uit van ontwikkeladviezen en online scholing, met een focus op arbeidsmarktrelevante loopbaanstappen.

Dit sluit goed aan bij gezamenlijke doelen en reeds bestaande faciliteiten die werkgevers en vakbonden al sinds jaar en dag in onze sector hebben. Opleiden en ontwikkelen is belangrijk onderdeel van SOOB, het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds SOOB. In 2019 zijn ruim 3.000 extra vrachtwagenchauffeurs geworven voor de sector en zijn meer dan 30.000 opleidingstrajecten mogelijk gemaakt bij 2.500 bedrijven. Daarnaast hebben via haar opleidingsloket Pitstop ruim 1.500 werknemers in het kader van “leven lang ontwikkelen” een opleiding opgepakt.  Ook in deze coronacrisis periode gaat dit gewoon door. Met inachtneming van alle RIVM voorschriften.

De scholing zelf is geen onderdeel van NOW2, de inspanningsverplichting van de werkgever om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen is dat  wel. SOOB kan hierbij ondersteunen. Veel opleidingen worden gesubsidieerd als dit in het belang is van de ontwikkeling van de werknemers. Werknemers kunnen hier zelfstandig een beroep op doen via het werknemersportaal Pitstop. Maar ook werkgevers worden ondersteund bij het vinden, opleiden en begeleiden van hun (toekomstige) werknemers.

Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) verzorgt de uitvoering van deze activiteiten. Voor meer informatie zie www.soobsubsidiepunt.nl. Wil je liever iemand spreken? Bel of mail gerust met 088-2596111 of info@stlwerkt.nl.