19 februari 2020

Voor het op peil houden van het aantal leerwerkplekken is het behoud van de huidige subsidie praktijkleren essentieel. Zowel het midden- en kleinbedrijf als grote werkgevers maken gebruik van deze subsidieregeling om leerwerkplekken aan te kunnen bieden.

Schooljaar 2017-2018
Er is geen wijziging in de regeling voor het afgelopen schooljaar 2017-2018. Aanvragen die bedrijven nu aan het doen zijn, moeten dus vooral doorgaan.
 
Schooljaar 2018-2019
Voor het komende schooljaar is er een bezuiniging van € 7 miljoen op het budget voor de subsidie Praktijkleren. Het kabinet heeft inmiddels bevestigd dat de subsidieregeling praktijkleren na 2019 blijft bestaan, maar ondanks deze bevestiging is er nog steeds geen duidelijkheid over de invulling van de regeling. Op Prinsjesdag worden de plannen voor na 2019 bekendgemaakt. 
 
Schooljaar 2019-2020
Ook dit schooljaar blijft de Subsidieregeling Praktijkregeling bestaan. Het maximaal uit te keren bedrag is € 2.700 per leerwerkplek, op basis van een periode van 40 weken. Het uiteindelijk uit te keren bedrag wordt bepaald op basis van het aantal aanvragen en kan dus lager uitvallen. 
 
Meer informatie of vragen?
Meer informatie over de Subsidie Praktijkleren vind je hier.
Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via
088 – 2596111 (kies optie 2 en daarna optie 7)
of spl@stlwerkt.nl.