26 juli 2018

In de afgelopen weken zijn er berichten in de media gekomen over bezuinigingen op de Subsidie Praktijkleren (SPL) voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Juist in deze periode waarin leerbedrijven overwegen of zij per 1 augustus voor schooljaar 2018-2019 weer leerwerkplekken kunnen aanbieden, is het belangrijk dat zij weten of zij deze subsidie kunnen blijven ontvangen. 

De stand van zaken is als volgt:

Schooljaar 2017-2018
  • Er is geen wijziging in de regeling voor het afgelopen schooljaar 2017-2018. Aanvragen die bedrijven nu aan het doen zijn, moeten dus vooral doorgaan. Uiterlijk tot 14 september 2018 17.00 uur kan de aanvraag ingediend worden. [hier link maken naar waar dat kan/meer info]

Schooljaar 2018-2019
  • Voor het komende schooljaar is er een bezuiniging van € 7 miljoen op het budget voor de subsidie Praktijkleren. 
  • Het kabinet heeft inmiddels bevestigd dat de subsidieregeling praktijkleren na 2019 blijft bestaan, maar ondanks deze bevestiging is er nog steeds geen duidelijkheid over de invulling van de regeling. Op Prinsjesdag worden de plannen voor na 2019 bekendgemaakt.

Meer informatie of vragen?
Voor het op peil houden van het aantal leerwerkplekken is het behoud van de huidige subsidie praktijkleren essentieel. Zowel het midden- en kleinbedrijf als grote werkgevers maken gebruik van deze subsidieregeling om leerwerkplekken aan te kunnen bieden. 

Meer informatie over Subsidie praktijkleren vind je hier. En heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via met 088 – 2596111 of info@stlwerkt.nl