31 maart 2015

150331_werkakkoord.jpgWillem de Vries, directeur Sectorinstituut Transport en Logistiek, heeft op 31 maart namens de sociale partners in de sector deze afspraak ondertekend die is gebaseerd op een aanpak die ook het afgelopen jaar zijn waarde bewees. Het is zijn ambitie dat het sectorinstituut zorgt voor voldoende instroom van vakmensen in de dynamische topsector transport en logistiek. Zeker in het licht van de uitdagingen waar de sector voor staat op het gebied van ontgroening en vergrijzing.

Meer BBL’ers kiezen voor een opleiding in transport en logistiek


De Vries: "In het bedrijfsleven daalde het aantal nieuwe BBL’ ers met 21%*. Daarentegen steeg het aantal nieuwe BBL’ers in dienst van het sectorinstituut met 14 % tot een totaal van 1.025. Dit kon mede worden gerealiseerd dankzij de positieve impuls vanuit het Sectorplan waarvan de het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds van de sector SOOB namens de sociale partners in de sector TLN, VVT, FNV Transport & Logistiek, CNV Vakmensen, de initiatiefnemers zijn. De Vries: " Dank zij deze subsidies was het mogelijk om leerbedrijven een loonkostensubsidie te verstrekken, de kosten van de rijopleidingen voor BBL’ers laag te houden en ruim 400 praktijkopleiders op te leiden.

 

Leerwerk plek voor 1.000 nieuwe BBL'ers


Voor het nieuwe schooljaar biedt het sectorinstituut namens de branche aan opnieuw 1.000 nieuwe BBL’ers een leerwerkplek. Dat is mogelijk dankzij de samenwerking met honderden bedrijven uit de branche, zoals Kuehne + Nagel en Transport Service Schelluinen (TSS) die vandaag met de ondertekening van een eigen Jongerenakkoord afgesproken hebben om een groot aantal leerwerkplekken beschikbaar te stellen voor nieuwe leerlingen van het sectorinstituut.

 

Bewezen aanpak


Het sectorinstituut treedt al tientallen jaren op als werkgever van BBL-leerlingen. SOOB maakt dit mogelijk door middel van financiële bijdrages. Leerlingen treden in dienst bij het sectorinstituut en worden gedetacheerd bij honderden leerbedrijven.