15 februari 2017

Met de aanpassing komt er o.a. meer aandacht voor preventie, versterkt het de betrokkenheid van werkgevers en werknemers én de rol van preventiemedewerker. En het verduidelijkt de adviserende rol van de bedrijfsarts. De nieuwe wet gaat in op 1 juli 2017.

De belangrijkste veranderingen:
  • Duidelijkere rol van de preventiemedewerker: de werkgever heeft instemming nodig van de OR/PVT bij de keuze van de preventiemedewerker en de taken worden uitgebreid
  • Verbeterde toegang tot de bedrijfsarts: iedere werknemer krijgt het recht een bedrijfsarts te bezoeken
  • Vrij toegang tot de werkvloer: de bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkvloer
  • Second opinion: een werknemer krijgt het recht om een tweede bedrijfsarts te raadplegen
  • Basiscontract arbodienstverlening: in dit basiscontract worden de afspraken over de dienstverlening vastgelegd en bevat de minimale voorwaarden voor arbodienstverlening. Vanaf 1 juli is er een jaar de tijd om de contracten en dienstverlening aan te passen aan de nieuwe wet. 
De nieuwe Arbowet geeft meer wettelijke ruimte voor preventie. De Branche RI&E is een goed startpunt voor werkgevers om aandacht aan gezond en veilig werken te geven. Ook de training voor preventiemedewerkers sluit aan op de nieuwe ontwikkelingen. 

Heb je een verzuimcontract bij het Sectorinstituut? Wij zijn bezig met de precieze uitwerking van de verschillende wijzigingen en zullen je de komende periode verder informeren zodat je met onze dienstverlening straks voldoet aan de eisen van de nieuwe Arbowet.