19 september 2016

In totaal hebben 45.000 chauffeurs van 3.000 bedrijven gebruik gemaakt van deze subsidie. Daarnaast maakten 2.000 werkzoekenden chauffeurs in de sector Transport en Logistiek gebruik van een aanvullende regeling uit het sectorplan.

SOOB ondersteunt sector bij implementatie Code 95

SOOB heeft, namens de werkgevers en werknemersorganisaties in de sector, via een aantrekkelijke subsidieregeling actief ingespeeld op de komst van EU-richtlijn 2003/59. Deze Europese richtlijn regelt de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs binnen Europa. De richtlijn vormt de basis voor de ‘Code 95’ die sinds 10 september 2016 verplicht vermeld moet staan op het rijbewijs van vrachtwagenchauffeurs.
 
“Toen de Code 95 verplichting definitief werd zijn we gelijk met de sector gaan kijken waar behoefte aan ondersteuning was” zegt Arthur van Dijk van TLN. “we hebben actief op de situatie kunnen inspelen door de subsidieregeling, een voorlichtingscampagne en de Code 95 Check”. Egon Groen van FNV: “Later hebben we via het sectorplan nog een speciale regeling voor werkloze chauffeurs aan toe kunnen voegen”.

Voorlichting

Van Dijk: “Elke chauffeur moet Code 95 op zijn rijbewijs hebben staan om zijn beroep te kunnen uitoefenen. Het was daarom voor werkgevers en chauffeurs in de sector van cruciaal belang hier tijdig mee aan de gang te gaan. Via een uitgebreide voorlichtingscampagne en de Code 95 Check hebben we de sector daarin ondersteund”.

Alle chauffeurs Code 95 en lager brandstofverbruik

De heer R.E. Jansen van Transportbedrijf G.C. van der Helm B.V. is tevreden met de ondersteuning ”ook voor ons was het nieuw, we hebben de situatie voor al onze chauffeurs goed in beeld kunnen brengen en monitoren. Al onze chauffeurs zijn er in geslaagd om ruim voor september de Code 95 vermelding op het rijbewijs te krijgen. Dankzij de subsidieregeling konden we het ook financieel op een goede manier regelen. Een onverwacht bijeffect is dat de chauffeurs op de training ook hebben geleerd zuiniger te rijden. Daarmee hebben we de brandstofkosten kunnen verlagen”.

Speciale subsidie voor werkloze chauffeurs

“Samen met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft SOOB in het Sectorplan Transport en Logistiek ook een speciale regeling voor werkloze chauffeurs getroffen” geeft Groen aan. “Normaal gesproken betalen werkgevers deze opleidingen. Voor werkzoekenden geldt dat niet en is het niet altijd gemakkelijk om met een uitkering deze opleidingen zelf te moeten betalen. Deze regeling zorgt ervoor dat deze mensen goed opgeleid blijven en direct inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt”. “Het is goed te zien dat bijna 2.000 chauffeurs van deze regeling gebruik hebben gemaakt en inzetbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Zeker nu de vraag naar chauffeurs weer aantrekt”.
 
Hans Haring uit Erica was een werkzoekende chauffeur die gebruik maakte van de regeling uit het sectorplan. “Ik had nog niet al mijn punten en omdat ik werkloos was kon ik niet bij een werkgever terecht om alle punten te halen. Ik merkte dat het zonder de punten lastig was een nieuwe baan te vinden. Dank zij de regeling is me dat wel gelukt”. Hans is inmiddels bezig met een nieuwe baan in het vervoer van groente en fruit.

De kracht van samenwerking

SOOB is het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds van de Sector Transport en Logistiek. In opdracht van de sociale partners, FNV, CNV, VVT en TLN, ondersteunt SOOB al sinds 1973 bij het optimaliseren van de arbeidsmarkt en het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in de sector. Daarom zoekt SOOB steeds actief naar samenwerking met andere instanties als dat de sector ten goede komt, zoals met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten behoeve van het Sectorplan Transport en Logistiek. Het Sectorinstituut Transport en Logistiek voert de projecten uit. In de sector Transport en Logistiek werken 130.000 mensen bij meer dan 6.000 bedrijven.

EU-richtlijn 2003/59

Alle chauffeurs dienst of werkend voor een in de EU gevestigde onderneming dienen te voldoen aan de zogenaamde EU-richtlijn 2003/59. Deze Europese richtlijn regelt de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs binnen Europa. Door deze richtlijn ontstaat er uniformiteit in de eisen die gesteld worden aan Europese chauffeurs.
 
 De regeling vormt de basis voor de ‘Code 95’ die per 10 september 2016 verplicht vermeld moet staan op het rijbewijs van vrachtwagenchauffeurs. Om ongelijke concurrentie te voor­ komen, is de Richtlijn van toepassing op zowel onderdanen van de lidstaat, als op derden die in dienst zijn van een in de EU gevestigde onderneming. De Richtlijn vakbekwaamheid heeft als hoofddoelstellingen: de verkeersveiligheid, de veiligheid van de bestuurder, het imago van het beroep en rationeel brandstofverbruik.