29 januari 2015

Dit betekent dat chauffeurs die geboren zijn voor 1 juli 1955 ook 35 uur nascholing moeten volgen. Voor het C-rijbewijs moet dit zijn afgerond voor 10 september 2016. Voor het D-rijbewijs is dat voor 10 september 2015.
 
Aangeraden wordt dat chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 alsnog de nascholing van 35 uur te gaan volgen. Daarnaast hebben zij drie opties om de code 95 binnen de deadline te halen:

1. Gevolgde uren laten registreren bij CBR

Chauffeurs die geboren zijn voor 1 juli 1955 en nascholingsuren hebben gevolgd, maar deze uren nog niet hebben laten registreren, kunnen dit alsnog kosteloos laten doen bij het CBR. De chauffeur kan dan aanspraak maken op een code 95 die vijf jaar geldig is. De komende weken werken het Ministerie en het CBR deze regeling verder uit.
 
Werkgevers en werknemers kunnen alvast bewijs van deelname aan opleidingen en trainingen (via deelnemerslijsten of certificaten) verzamelen. Er zal één centraal loket komen waar deze documenten bij het CBR verwerkt worden. Een chauffeur die opleidingsuren kan registreren bij het CBR doet er verstandig aan om de code 95 na 1 juni 2015 te laten bijschrijven op het rijbewijs. Vanaf die datum is de code 95 vijf jaar geldig. Voor die datum wordt de geldigheid gelijkgesteld aan die van het rijbewijs.

2. Rijbewijs omwisselen/duplicaat aanvragen

C- en D- rijbewijshouders hebben de mogelijkheid om de code 95 te laten bijschrijven, terwijl de geldigheidsduur van het rijbewijs gelijk blijft. Het Ministerie informeert op korte termijn de gemeentes over deze mogelijkheid. Om discussies bij het gemeentehuis te voorkomen, is het verstandig om tot half februari te wachten met het omwisselen van het rijbewijs (duplicaat aanvragen). Het Ministerie heeft dan de tijd gehad iedereen te informeren. De administratieve afwikkeling moet wel voor 1 juni 2015 geheel zijn afgerond.

3. Rijbewijs verlengen

C- en D- rijbewijshouders kunnen ook het rijbewijs (vroegtijdig) verlengen. Het rijbewijs krijgt dan een nieuwe geldigheid van vijf jaar en de code 95 wordt ook bijgeschreven voor vijf jaar. Bij het verlengen van het rijbewijs moet de rijbewijshouder wel een (reguliere) medische keuring ondergaan.
Overgangsregeling m.b.t. verlenging rijbewijs

Er komt een overgangsregeling die er als volgt uitziet: chauffeurs die voor 1 maart 2015 een Eigen Verklaring voor het verlengen van het rijbewijs hebben ingediend bij het CBR, worden volgens het huidige recht behandeld. Ze krijgen de code 95 bijgeschreven met dezelfde einddatum als het nieuwe rijbewijs, ook als de aanvraag na 1 juni 2015 bij de gemeente wordt ingediend. Als de Eigen Verklaring ná 1 maart 2015 wordt ingediend, kan CBR niet de garantie geven dat deze voor 1 juni 2015 afgehandeld wordt. Ongeacht de drukte op de medische afdeling garandeert CBR garandeert dat chauffeurs die tijdig een nieuw rijbewijs aanvragen, niet zonder geldig rijbewijs komen te zitten.
 
In de komende weken zullen deze mogelijkheden verder uitgewerkt worden en zal er ook meer informatie beschikbaar komen voor chauffeurs wat zij precies moeten doen om code 95 op tijd op het rijbewijs te hebben staan.