Een RI&E is een lijst met alle (veiligheids- en gezondheids-) risico’s binnen je bedrijf en een plan voor het beperken van deze risico’s. Lees hier meer over de RI&E voor de transport en logistiek.

Hoe werkt de RI&E in de praktijk?

 

1 Maak een RI&E

 
  • Maak een lijst met alle risico’s binnen je bedrijf. Zet de risico’s op volgorde: de belangrijkste risico’s bovenaan. Dit helpt om prioriteiten te stellen. Maak een plan van aanpak met maatregelen voor het voorkomen of verminderen van elk risico.
  • Met onze branche RI&E kom je snel tot een goede RI&E. We hebben hiervoor alle veelvoorkomende risico’s en oplossingen in de sector in kaart gebracht.  Vraag direct een branche RI&E aan.
  • Na het aanvragen van de branche RI&E heb je onbeperkt exclusief toegang tot jouw bedrijfsspecifieke RI&E. Je kunt elk moment inloggen in de RI&E.
 

2 Toets je RI&E

 
  • Is je bedrijf kleiner dan 25 werknemers en maak je gebruik van een erkende Branche-RI&E? Dan is toetsen niet nodig.
  • Heb je een bedrijf van meer dan 25 werknemers? Dan ben je verplicht je RI&E te laten toetsen door een arbodienst of gecertificeerde deskundige. 
  • Heb je de RI&E gemaakt met onze branche RI&E? Dan kunnen wij de RI&E voor je toetsen. Laat je RI&E toetsen.
 

3 Breng de RI&E in praktijk

 
  • Ga aan de slag met de geplande maatregelen en actiepunten uit je plan van aanpak.
  • Het is belangrijk dat je continu blijft werken met de RI&E. We hebben hier een methode voor ontwikkeld. Lees meer over de dynamische RI&E aanpak
 

4 Blijf werken aan je RI&E

 
  • Maak de RI&E regelmatig opnieuw. De Inspectie SZW verwacht dat je dit minimaal eens per 5 jaar doet. Voor VCA-bedrijven is dit eens in de 3 jaar. Of vaker als er grote wijzigingen zijn, zoals bijvoorbeeld een bedrijfsverhuizing.
  • Beoordeel regelmatig, in elk geval jaarlijks, of het plan van aanpak nog goed is. Controleer ook of de maatregelen het gewenste effect hebben.
 

Meer weten?

 

Download brochures over dit onderwerp

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Vraag dan nu onze brochure aan.

De branche RI&E is er voor jou

Een veilige en gezonde werkplek is belangrijk, zodat je werknemers hun werk veilig kan laten uitvoeren en je klanten op efficiënte wijze worden geholpen. Onze branche RI&E (RIE) helpt je daarbij. Lees in deze folder hoe.

Download brochure

Brochure per post aanvragen

Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Brochure aanvragen