Subsidie praktijkleren

Veelgestelde vragen
Subsidie praktijkleren
 • Hoe kan ik me aanmelden voor STL Praktijkleren?

  Je kunt je hier aanmelden voor STL Praktijkleren.

  Je ontvangt van ons een overeenkomst voor het gebruik van STL Praktijkleren. In de overeenkomst staan de afspraken die wij met je maken over het gebruik van STL Praktijkleren. Na het ondertekenen van de overeenkomst ontvang je van ons de inloggegevens en kun je de gegevens van jouw aanvraag compleet maken.

  Heb je al inloggegevens voor STL Praktijkleren?

  Meteen inloggen
 • Heb ik eHerkenning nodig voor STL Praktijkleren?

  Nee, je hebt geen eHerkenning nodig. Voor het inloggen op en het gebruiken van STL Praktijkleren heeft niemand in jouw organisatie eHerkenning nodig.

 • Hoeveel subsidie krijg ik per leerling-werknemer?
  Per leerwerkplek kun je maximaal € 2.700 ontvangen. Dit is op basis van een periode van 40 weken. Uitbetaling van de subsidie vindt plaats binnen 13 weken nadat de aanvraag is ingediend (rond december/januari).
 • Is het mogelijk om meerdere opleidingssubsidies te combineren of te stapelen?
  Ja, dit heet cumulatie en is mogelijk. De regeling bevat geen bepalingen waarmee dit wordt uitgesloten. Let wel op dat dit bij de andere regelingen wel het geval kan zijn.
   
 • Kan de Subsidieregeling Praktijkleren worden aangevraagd als de leerling langer over de opleiding doet of tussentijds stopt?
  De subsidie wordt slechts verstrekt voor de nominale duur van de opleiding. Dit betekent dat alleen de duur van de opleiding voor subsidie in aanmerking komt zoals deze is vastgelegd in het opleidingsregister. De periode dat de leerling langer over de opleiding doet dan de nominale duur is niet subsidiabel. De periode dat deze leerling de opleiding volgt in de nominale duur van de opleiding is wel subsidiabel.

  Wanneer de opleiding tussentijds stop wordt gezet, bijvoorbeeld door langdurige ziekte, kan geen aanspraak worden gemaakt op de Subsidieregeling Praktijkleren. Tijdens die periode vindt er geen begeleiding in de praktijk plaats. Er kan daarmee niet aan de voorwaarden van de Subsidieregeling Praktijkleren worden voldaan.
   
 • Van wie ontvang ik de subsidie?

  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de Subsidieregeling uit en controleert de aanvragen. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, betaalt de RVO de subsidie uit. De RVO doet dit namens het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 • Waar kan ik de code leerbedrijf/ leerbedrijf ID vinden?
  Je leerbedrijf ID staat op de BPVO van de deelnemer. Het leerbedrijf ID bestaat uit 9 cijfers. Je kunt je leerbedrijf ID ook vinden op www.stagemarkt.nl.
 • Waar moet een beroepspraktijkovereenkomst (BPVO) voor mbo aan voldoen?

  Zonder een getekende BPVO kun je geen gebruik maken van de Subsidieregeling Praktijkleren. De overeenkomst heeft geen vaste opzet, daarom adviseren wij om minimaal de volgende gegevens in de overeenkomst te zetten:

  • Van de leerling-werknemer: naam, adres, postcode, woonplaats, burgerservicenummer (BSN), geboortedatum en geslacht;
  • Van de werkgever: naam, naam vertegenwoordiger, adres, postcode, woonplaats;
  • Van de locatie (als deze anders is dan van de werkgever): naam, adres, postcode, woonplaats;
  • Van de onderwijsinstelling: naam onderwijsinstelling, locatie, naam vertegenwoordiger, functie;
  • Over de opleiding: opleidingsnaam, niveau, leerweg;
  • Over de omvang en duur: periode praktijkvorming, duur, uren per week;
  • Over de begeleiding: naam praktijkbegeleider, naam onderwijsbegeleider;
  • De overeenkomst is door de volgende personen ondertekend: onderwijsinstelling, werkgever, leerling, SBB.

  Ontbreekt de BPVO? Neem dan contact op met het ROC of de Vakschool.

 • Waarom moet de Subsidieregeling Praktijkleren achteraf worden aangevraagd?
  Doordat de Subsidieregeling Praktijkleren, in tegenstelling tot de fiscale voorganger, de Wet Vermindering Afdracht onderwijs, een subsidieregeling is en geen afdrachtvermindering, is het achteraf ‘belonen’ van werkgevers de meest efficiënte methode. Daarnaast wil de wetgever niet over het jaarlijkse subsidiebudget van € 205.000.000,- heen gaan waardoor er een noodzaak is om alle aanvragen tegelijk te kunnen beoordelen.
   
 • Wanneer moeten aanvragen voor de Subsidieregeling Praktijkleren zijn ingediend?
  We hebben vóór 31 augustus 2020 jouw akkoord nodig om je subsidieaanvraag in te kunnen dienen. Na deze datum dienen wij geen subsidieaanvragen meer in via STL Praktijkleren.

  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft als eigen deadline 14 september 2020 17.00 uur. Wij dienen alle subsidieaanvragen in die vóór 31 augustus 2020 17.00 uur zijn geaccordeerd.


   
 • Wat is de code leerbedrijf?
  Als organisatie ontvang je van het SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) een erkenningscode (leerbedrijf ID) dat je als leerbedrijf erkend bent voor specifieke opleidingen. Deze code die bestaat uit 9 karakters, gebruik je bij je subsidieaanvraag.
 • De samenwerkingsovereenkomst staat op naam van Funding Subsidiemanagement B.V. Wie zijn dat?
  Voor Subsidie praktijkleren werken wij samen met Funding Subsidiemangement B.V. Een organisatie met jarenlange ervaring met subsidietrajecten. De samenwerkingsovereenkomst staat dan ook op naam van deze organisatie.
 • Funding Subsidiemanagement B.V. gebruikt mijn data voor de subsidieaanvraag. Mag dat?
  Ja, dat mag. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst gesloten met deze organisatie. Zij mogen de data die wij hen aanleveren alleen gebruiken voor het verwerken van de subsidieaanvraag. Hierdoor voldoen wij ook aan de AVG-wetgeving.

Bel ons

Heb je een vraag of wil je meer weten over Het Sectorinstituut? Bel dan 088-2596111 en uw vragen worden beantwoord!

of

Stuur een bericht

Stuur direct een bericht via het contactformulier.

Stuur een berichtje

Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Versturen

Contact informatie

Bellen kan tijdens kantooruren
Bezoekadres
Kampenringweg 43
2803 PE Gouda