Subsidie praktijkleren

Veelgestelde vragen
Subsidie praktijkleren
 • Hoe kan ik me aanmelden voor Praktijkleren Online?

  Je kunt je hier aanmelden voor Praktijkleren Online.

  Je ontvangt van ons een overeenkomst voor het gebruik van Praktijkleren Online. In de overeenkomst staan de afspraken die wij met je maken over het gebruik van Praktijkleren Online. Na het ondertekenen van de overeenkomst ontvang je van ons de inloggegevens en kun je de gegevens van jouw aanvraag compleet maken.

  Heb je al inloggegevens voor Praktijkleren Online?

  Meteen inloggen
 • Heb ik eHerkenning nodig voor Praktijkleren Online?

  Nee, je hebt geen eHerkenning nodig. Voor het inloggen op en het gebruiken van Praktijkleren Online heeft niemand in jouw organisatie eHerkenning nodig.

 • Hoeveel subsidie krijg ik per leerling-werknemer?
  Per leerwerkplek kun je maximaal € 2.700 ontvangen. Dit is op basis van een periode van 40 weken. Uitbetaling van de subsidie vindt plaats binnen 13 weken nadat de aanvraag is ingediend (rond december/januari).
 • Is het mogelijk om meerdere opleidingssubsidies te combineren of te stapelen?
  Ja, dit heet cumulatie en is mogelijk. De regeling bevat geen bepalingen waarmee dit wordt uitgesloten. Let wel op dat dit bij de andere regelingen wel het geval kan zijn.
   
 • Kan de Subsidieregeling Praktijkleren worden aangevraagd als de leerling langer over de opleiding doet of tussentijds stopt?
  De subsidie wordt slechts verstrekt voor de nominale duur van de opleiding. Dit betekent dat alleen de duur van de opleiding voor subsidie in aanmerking komt zoals deze is vastgelegd in het opleidingsregister. De periode dat de leerling langer over de opleiding doet dan de nominale duur is niet subsidiabel. De periode dat deze leerling de opleiding volgt in de nominale duur van de opleiding is wel subsidiabel.

  Wanneer de opleiding tussentijds stop wordt gezet, bijvoorbeeld door langdurige ziekte, kan geen aanspraak worden gemaakt op de Subsidieregeling Praktijkleren. Tijdens die periode vindt er geen begeleiding in de praktijk plaats. Er kan daarmee niet aan de voorwaarden van de Subsidieregeling Praktijkleren worden voldaan.
   
 • Van wie ontvang ik de subsidie?

  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de Subsidieregeling uit en controleert de aanvragen. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, betaalt de RVO de subsidie uit. De RVO doet dit namens het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 • Waar moet een beroepspraktijkovereenkomst (BPVO) voor mbo aan voldoen?

  Zonder een getekende BPVO kun je geen gebruik maken van de Subsidieregeling Praktijkleren. De overeenkomst heeft geen vaste opzet, daarom adviseren wij om minimaal de volgende gegevens in de overeenkomst te zetten:

  • Van de leerling-werknemer: naam, adres, postcode, woonplaats, burgerservicenummer (BSN), geboortedatum en geslacht;
  • Van de werkgever: naam, naam vertegenwoordiger, adres, postcode, woonplaats;
  • Van de locatie (als deze anders is dan van de werkgever): naam, adres, postcode, woonplaats;
  • Van de onderwijsinstelling: naam onderwijsinstelling, locatie, naam vertegenwoordiger, functie;
  • Over de opleiding: opleidingsnaam, niveau, leerweg;
  • Over de omvang en duur: periode praktijkvorming, duur, uren per week;
  • Over de begeleiding: naam praktijkbegeleider, naam onderwijsbegeleider;
  • De overeenkomst is door de volgende personen ondertekend: onderwijsinstelling, werkgever, leerling, SBB.

  Ontbreekt de BPVO? Neem dan contact op met het ROC of de Vakschool.

 • Waarom moet de Subsidieregeling Praktijkleren achteraf worden aangevraagd?
  Doordat de Subsidieregeling Praktijkleren, in tegenstelling tot de fiscale voorganger, de Wet Vermindering Afdracht onderwijs, een subsidieregeling is en geen afdrachtvermindering, is het achteraf ‘belonen’ van werkgevers de meest efficiënte methode. Daarnaast wil de wetgever niet over het jaarlijkse subsidiebudget van € 205.000.000,- heen gaan waardoor er een noodzaak is om alle aanvragen tegelijk te kunnen beoordelen.
   
 • Wanneer moeten aanvragen voor de Subsidieregeling Praktijkleren zijn ingediend?
  Je dient vóór 14 september 2018 17.00 uur akkoord te hebben gegeven voor het indienen van uw subsidieaanvraag, zoals ingevuld op Praktijkleren Online. Na deze datum worden er geen subsidieaanvragen meer ingediend via Praktijkleren Online.

  De deadline van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is vóór 17 september 2018 17.00 uur. Het Sectorinstituut zal de subsidieaanvragen die vóór 14 september 2018 17.00 uur zijn geaccordeerd, voor de deadline van RVO indienen.

   

Bel ons

Heb je een vraag of wil je meer weten over Het Sectorinstituut? Bel dan 088-2596111 en uw vragen worden beantwoord!

of

Stuur een bericht

Stuur direct een bericht via het contactformulier.

BBL houdt in dat je 1 dag in de week naar een mbo gaat en 4 dagen werkt bij een leerbedrijf. Weet je zeker dat dit is wat je zoekt? Zo ja, ga dan zeker door.
Zo niet, bekijk dan onze vacatures. Misschien vind je jouw toekomstige baan hier.

Stuur een bericht

Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Versturen

Contact informatie

Bellen kan tijdens kantooruren
Bezoekadres
Kampenringweg 43
2803 PE Gouda