Verzuim

Veelgestelde vragen
Verzuim
 • Wat is het verschil tussen het Compleet en het Compleet XL abonnement?

  Onze dienstverlening is in beide abonnementen precies hetzelfde. Het verschil zit in de manier van het in rekening brengen van de uitgevoerde diensten. Bij Compleet krijgt u vanaf de 12de week een factuur voor alle daadwerkelijk uitgevoerde dienstverlening en is daarom vooral geschikt als u weinig te maken heeft met langdurig verzuim.

 • Waarom kan ik geen Eigen Regie abonnement meer afsluiten?

  De bedrijfsarts is verantwoordelijk voor een goede sociaal medische begeleiding van de werknemer. Bij een Eigen Regie abonnement kan de bedrijfsarts geen goede invulling aan deze wettelijke verantwoordelijkheid geven.  De werkgever is verantwoordelijk voor de werkgeverstaken die voortkomen uit de Wet verbetering Poortwachter en bepaalt zelf of hij daarvoor de hulp van een Casemanager inschakelt. De Eigen Regie over de inzet van de Casemanager blijft bestaan binnen de nieuwe abonnementen.

 • Welke communicatiemiddelen hebben we ter onze beschikking?
  Er is een poster en er zijn folders voor werkgevers, werknemers en de OR over de dienstverlening en het werken in taakdelegatie. Tevens heeft STL een voorbeeld verzuimreglement die u als werkgever kunt gebruiken en kan aanpassen naar uw organisatie.
  Klik hier om naar onze communicatiemiddelen te gaan.
 • Kan ik de Casemanager inzetten?
  Ja. Ondersteuning vraagt u via de Medische Administratie: 088-2596114. Of via de Praktijkondersteuner Bedrijfsarts. Casemanagers structureel bij verzuimdossiers inzetten? Geef dit dan aan bij uw Casemanager. Casemanagers vragen standaard in de vierde ziekteweek of u hulp nodig heeft, dit is in het abonnement inbegrepen. U betaalt alleen voor Casemanagement als u dit gebruikt. Is uw Casemanager niet bereikbaar en heeft u een dringende vraag, neem dan contact op met de medische administratie 088-2596114.
 • Ben ik verplicht een Casemanager via STL in te zetten?

  Nee. U bepaalt zelf of en wanneer u de expertise van een Casemanager inschakelt om u te adviseren of ondersteunen bij een verzuimdossier. De inzet van de Casemanager valt buiten het abonnement en wordt op basis van de daadwerkelijk ingezette tijd in rekening gebracht.

 • Mijn verzekeringspolis vereist de inzet van een Casemanager. Kan ik gebruik maken van een casemanager van STL?

  Ja dat kan. De Casemanager kan ingezet worden op verzoek van de werkgever gedurende de hele verzuimperiode. De inzet van de Casemanager valt buiten het abonnement en wordt op basis van de daadwerkelijk ingezette tijd in rekening gebracht.

 • Wie zijn mijn Casemanager en Praktijkondersteuner Bedrijfsarts?
  Klik op de VX-homepage op uw bedrijfsnaam, en dan op het tabblad stamgegevens. Rechtsonder staan de namen van uw Casemanager, Praktijkondersteuner Bedrijfsarts, Bedrijfsarts en Medewerker Medische Administratie.
 • Wordt er gewerkt in regio’s zodat meerdere mensen uw dossiers kennen?
  Ja, door te werken in regio’s zijn zowel de Medewerker Medische Administratie, Casemanager en de Praktijkondersteuner Bedrijfsarts goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen uw bedrijf. Zo kunnen ze beter inschatten wat de wens van u als werkgever is om zaken uit te voeren, natuurlijk altijd in overleg met u. Er vindt wekelijks overleg plaats tussen POB-er, Casemanager en de Medewerker Medische Administratie
 • Wie is mijn Praktijk Ondersteuner Bedrijfsarts (POB-er)?
  Klik op de VX-homepage op uw bedrijfsnaam, en dan op het tabblad stamgegevens. Rechtsonder staan de namen van uw Casemanager, Praktijkondersteuner Bedrijfsarts, Bedrijfsarts en Medewerker Medische Administratie.
 • Is de POB-er medisch opgeleid?

  Alle POB-ers van STL hebben een opleiding gevolgd om te kunnen werken in taakdelegatie van de bedrijfsarts. Zij zijn geen medisch behandelaar, maar mogen wel de medische uitvraag doen om een compleet beeld te scheppen. De POB-er en bedrijfsarts hebben duidelijke afspraken gemaakt over de taken die de POB-er kan uitvoeren namens de bedrijfsarts. De bedrijfsarts is altijd eindverantwoordelijk voor het dossier.

  .
 • Mag ik de Praktijkondersteuner Bedrijfsarts advies vragen over re-integratie?

  Ja, maar medische informatie delen mag niet. Wel mag u advies krijgen over of bepaalde werkzaamheden wel binnen het gegeven advies vallen.

 • Kan er buiten het spreekuur contact opgenomen worden met de POB-er?

  Ja dat kan. De werkgever kan buiten het spreekuur contact hebben met de POB-er. De POB-er zal geen medische en vertrouwelijke informatie delen met de werkgever. Deze inzet valt buiten het abonnement en u ontvangt een factuur voor de inzet.

 • Kan ik als werkgever contact opnemen met mijn POB-er?

  Er kan altijd contact gelegd worden met de POB-er, echter er zal geen medische info worden gedeeld. Advies met betrekking tot re-integratie is altijd mogelijk.

 • Wanneer gaat werknemer naar een POB spreekuur en wanneer gaat hij naar de bedrijfsarts?

  De POB-er is het eerste aanspreekpunt voor de werknemer. Echter zal er op vaste momenten en in ieder geval voor de zogenaamde voorbehouden handelingen in het verzuim zoals bij de Probleemanalyse, in de 42ste week en bij het Actueel oordeel een spreekuur bij de bedrijfsarts plaatsvinden. Daarnaast kan er op verzoek van de werknemer altijd een afspraak bij de bedrijfsarts ingepland worden.

 • Wat als ik mijn werknemer versneld wil laten oproepen voor het spreekuur?

  Neem contact op met de Medische Administratie via 088-2596114 om een afspraak in te laten plannen. Het is ook mogelijk dit via het verzuimsysteem aan te vragen door vanuit het dossier te klikken op de button “Acties”, “Opdracht versturen”. Bij Selecteer een opdrachttype: Extra spreekuur aanvragen bij STL, bij selecteer een uitvoerder: Groep: Medewerker Medische Administratie (indien deze groep niet wordt geselecteerd wordt de opdracht niet gezien en niet uitgevoerd).

  LET OP: Een extra spreekuur valt buiten het abonnement u ontvangt hiervan een factuur.

 • Wat als mijn werknemer geen gehoor geeft aan de uitnodiging voor het spreekuur?

  Het no-show spreekuur wordt gefactureerd naar werkgever, ook als dit binnen het abonnement zou vallen als werknemer wel gehoor had gegeven aan het spreekuur. Een no-show spreekuur valt nooit binnen het abonnement.

 • Anderstalige spreekuren

  De meeste van onze Bedrijfsartsen en Praktijkondersteuners Bedrijfsarts spreken Engels en Duits. Indien dit niet het geval is, of het spreekuur in een andere taal moet plaatsvinden, dan bent u als werkgever verantwoordelijk voor het inzetten van een tolk.

 • Waarom moet ik mijn medewerkersaantal opgeven?

  Met ingang van 1 januari 2020 is het niet meer verplicht iedere medewerker in het Verzuimsysteem in te voeren. We hebben deze aantallen echter wel nodig voor een correcte abonnementsfactuur.
  Om die reden zullen we jaarlijks één of twee keer het medewerkersaantal opvragen.


   
 • Hoe werkt het opgeven van de aantallen?
  U dient als gebruikersbeheerder in te loggen in het Verzuimsysteem, deze inlognaam begint meestal met BHR of BH. Wij hebben een korte handleiding gemaakt om uit te leggen welke stappen u moet nemen om het aantal aan ons door te geven.
  Klik hier voor de handleiding.
 • Ik weet niet precies hoeveel medewerkers ik dit jaar in dienst heb?

  Wij vragen u nu het gemiddeld aantal medewerkers voor dit jaar in te schatten. In november vragen wij u het daadwerkelijke aantal op te geven. Eventuele verschillen zullen we aan het einde van het jaar corrigeren.
  In november vragen wij u ook een schatting voor het volgende jaar te maken.

 • Ik heb een mail ontvangen, maar zie geen taak staan in het systeem?
  • Controleer of u als gebruikersbeheerder bent ingelogd.  Alleen de beheerders krijgen de taak in hun takenlijst.
  • Mogelijk heeft een andere beheerder van uw organisatie het aantal al aan ons doorgegeven. Als de taak is uitgevoerd kunt u deze niet meer zien in het Verzuimsysteem.
   
 • Wat is STL Selekt en hoe werkt het?
  STL Selekt is een korte vragenlijst die de tweede verzuimdag per mail of sms naar de verzuimende werknemer wordt gestuurd. Met de antwoorden op deze vragenlijst wordt de situatie in beeld gebracht zodat meteen de juiste vervolgactie ingezet kan worden. Na het invullen van de vragenlijst krijgen werknemer en werkgever een brief met daarin de bevindingen en het advies. De medische informatie wordt niet gedeeld met de werkgever.


  Kan ik als werkgever de STL Selekt vragenlijst tegenhouden?
  U kunt op de eerste ziektedag telefonisch contact opnemen met de Medische Administratie (088-2596114) om aan te geven dat het versturen van de vragenlijst niet gewenst is en waarom dit niet gewenst is. Na de eerste ziektedag wordt de STL Selekt vragenlijst automatisch verstuurd naar de werknemer.
   

  Wat gebeurt er als mijn werknemer STL Selekt vragenlijst niet invult?
  De werknemer krijgt 2 herinneringen. Bij de 2e herinnering krijgt de leidinggevende ook een notificatie. Als er na 2 herinneringen geen vragenlijst wordt ingevuld ontvangt de werknemer een oproep voor het spreekuur bij de bedrijfsarts voor het opstellen van een probleemanalyse.


  Hoe lang blijft de link naar STL Selekt te gebruiken?
  4 weken. De werknemer kan 4 weken gebruik maken van de link naar de vragenlijst. Daarna komt de link te vervallen.


  Hoe gaat STL om met werknemers die minder goede digitale vaardigheden hebben?
  De werknemer kan contact opnemen met de Medische Administratie op telefoonnummer 088-2596114 om hulp te krijgen bij het invullen van de vragenlijst. Mocht het echt niet lukken om de vragenlijst digitaal in te vullen, dan kan de vragenlijst telefonisch afgenomen worden.

 • Kan ik een triage annuleren?
  Ja, bel op de eerste ziektedag naar de medische administratie: 088-2596114. Geef aan dat triage niet meer nodig is en waarom.
 • Hoe log ik in, in het verzuimsysteem?
  Handleiding - Verzuimsysteem

  Klik hier om de handleiding te openen.
   
 • Wat kan ik als beheerder van het verzuimsysteem?
  Handleiding Verzuimsysteem - Gebruikersbeheer

  Klik hier om de handleiding te openen.
   
 • Als ik inlog zie ik mijn openstaande taken niet
  Misschien heeft u meerdere accounts. Let er dan goed op dat u met de juiste inlogt. Zo kunt u met het beheerdersaccount (begint meestal met BHR of BH) alleen gebruikers aanmaken en rechten wijzigen en medewerkers aantallen invoeren. U kunt dus geen verzuimtaken uitvoeren. Ziet u de taak nog steeds niet, filter dan op alle trajecten.
 • Welke documenten moet ik als werkgever in het verzuimsysteem invullen?

  De officiële UWV documenten voor het vastleggen van de re-integratie afspraken zijn beschikbaar via het verzuimsysteem. Het betreffende formulier zit aan de taak voor werkgever gekoppeld. Als u de documenten via het systeem maakt, is alle informatie over een verzuimende werknemer op 1 plek beschikbaar.

 • Hoe meld ik mijn werknemer uit dienst?
  In het dossier op het tabblad “Overzicht”, aan de rechterkant, achter de functie van werknemer staan drie puntjes. Klik hierop en kies voor de optie “Uit dienst melden”.
 • Waar kan ik met (algemene) vragen terecht?

  Bij onze Medische Administratie. Zij zijn te bereiken op nummer 088-2596114 of via verzuim@stlwerkt.nl. 

Bel ons

Heb je een vraag of wil je meer weten over Het Sectorinstituut? Bel dan 088-2596111 en uw vragen worden beantwoord!

of

Stuur een bericht

Stuur direct een bericht via het contactformulier.

Stuur een berichtje
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Versturen
Contact informatie
Bellen kan tijdens kantooruren
Bezoekadres
Kampenringweg 43
2803 PE Gouda