Arbocatalogus en oplossingenboek

Arbocatalogus en oplossingenboek
Arbocatalogus en oplossingenboek

De Arbocatalogus heeft sinds 1 januari 2017 de status van Oplossingenboek. Dat wil zeggen dat de Inspectie dit niet langer als referentiekader gebruikt bij het toezicht maar uitgaat van de reguliere wet- en regelgeving. Het Sectorinstituut is in gesprek met de sociale partners over de verlenging van de Arbocatalogus.

Meer informatie

Wat is het verschil tussen de Arbocatalogus en het Oplossingenboek?

Voor onze sector zijn veel maatregelen vastgelegd in de Arbocatalogus Transport en Logistiek en Arbocatalogus Verticaal Transport. In een Arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers hoe ze voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor veilig en gezond werken. De Arbowet schrijft niet voor hoe dit bereikt moet worden, maar laat dat aan de bedrijven zelf over. In de sector transport en logistiek zijn hierover afspraken gemaakt en vastgelegd in de Arbocatalogus Transport en Logistiek. Dit betekent dat werkgever en werknemer zich hier aan moeten houden. 

De Arbocatalogus Transport en Logistiek versie 13 april 2018 is op 1 mei 2018 voorgelegd aan de Inspectie SZW ter beoordeling. Je vindt deze versie als download onderaan deze pagina.

Er staan ook maatregelen die niet in de Arbocatalogus zijn opgenomen, hierbij spreken wij over het Oplossingenboek. Je kunt dit zien als adviezen, de Inspectie SZW controleert hier echter niet op.

Minder informatie

BBL houdt in dat je 1 dag in de week naar een mbo gaat en 4 dagen werkt bij een leerbedrijf. Weet je zeker dat dit is wat je zoekt? Zo ja, ga dan zeker door.
Zo niet, bekijk dan onze vacatures. Misschien vind je jouw toekomstige baan hier.

Stuur een bericht

Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Versturen

Contact informatie

Bellen kan tijdens kantooruren
Bezoekadres
Kampenringweg 43
2803 PE Gouda