De voorwaarden staan beschreven in een certificatieschema. Hierin staat ook hoe de aanvraagprocedure verloopt en welke informatie wij nodig hebben.

Certificatieschema Certificering Exameninstelling Transport en Logistiek

Hoe vraag ik een certificering aan?

Voor de aanvraag heb je een aantal documenten nodig:

 • Formulier voor de NAW-gegevens van de organisatie.
 • Inventarisatieformulier examens waarop je aangeeft welke door SOOB gesubsidieerde opleidingen de examens afneemt.
 • Uittreksel Kamer van Koophandel. U stuurt een uittreksel van de Kamer van Koophandel
  mee. Het uittreksel is niet ouder dan 6 maanden.
 • Overzicht slagingspercentages examens, per examen stuurt u een overzicht van het aantal
  afgenomen examens en de slagingspercentages over
  het afgelopen kalenderjaar.
 • Akkoordverklaring van de bestuurder van de exameninstelling.

Controleer de aanvraag met de checklist.

Toetsing

De toetsing voor de certificering is op basis van de gestuurde informatie en een audit op locatie. De onafhankelijk, certificerende instelling Kiwa Nederland beoordeelt de aanvraag en geeft een advies. De certificering is 3 jaar geldig. Naast de audit in het 1e jaar, vindt er in het 2e en het 3e jaar tussentijdse toetsing plaats.

Waar kan ik de gegevens naar toe sturen?

Stuur alle formulieren en aanvullende informatie ingevuld en ondertekend naar certificering@stlwerkt.nl.

Wat zijn de kosten?

Aan de certificering zijn kosten verbonden. De kosten voor de audit in het 1e jaar zijn € 1.350. Omdat SOOB het belangrijk vindt dat er een groep van gekwalificeerde exameninstellingen ontstaat, is er een subsidie van € 675 beschikbaar. De tussentijdse toetsing in het 2e en 3e jaar kosten € 675 per keer. Je ontvangt een factuur.

Bezwaar en beroep

Tegen alle besluiten die wij rondom het certificatieschema nemen, kunnen exameninstellingen bezwaar maken. Ben je het niet eens met de uitspraak na een bezwaarschrift? Dan kun je in beroep gaan.

Lees in de Bezwaar- en beroepsprocedure hoe dat kan.

Richtlijnen communicatie

Om de informatie en communicatie over en door de verschillende exameninstellingen goed te laten verlopen, hebben wij richtlijnen opgesteld. Wij vragen iedere exameninstelling deze te lezen en zich er aan te houden.

Download de richtlijnen voor communicatie.