Wie kunnen subsidie aanvragen?

Alleen gecertificeerde exameninstellingen kunnen subsidie aanvragen. De aanvraag wordt alleen behandeld als deze gaat over een door SOOB gesubsidieerde opleiding. De kosten van tijdsbesteding van eigen personeel (op basis van € 100 per uur) en de kosten van derden komen in aanmerking voor subsidiëring.

Hoe hoog is de subsidie?

SOOB stelt per examen maximaal € 7.500 beschikbaar. Hiermee kan een examen of een groep van examens worden ontwikkeld. SOOB bepaalt per aanvraag de bijdrage. Daarbij wordt gekeken naar onder andere de noodzakelijke kosten en terugverdienmogelijkheden. In totaal is er een budget van € 15.000 per jaar beschikbaar.

Wanneer moet ik de subsidie aanvragen?

Aanvragen dienen vooraf te worden ingediend. Wil je subsidie aanvragen voor? Doe dit dan voor 1 september. SOOB laat na behandeling weten of en hoeveel subsidie beschikbaar is. Om de subsidie te ontvangen, moet je als aanvrager declaraties van de gemaakte kosten laten zien.  

Procedure

De SOOB Subsidiecommissie behandelt de aanvragen. Aanvragen verstuur je naar:

Sectorinstituut Transport en Logistiek
t.a.v. de Directie
Postbus 308
2800 AH Gouda

Een aanvraag moet in ieder geval bestaan uit:

  • Een beschrijving van de examens.
  • Een projectplan met daarin aandacht voor budget, organisatie en planning.
  • Een beschrijving van de terugverdienmogelijkheden in de komende 3 jaar.

Declaraties

SOOB keert de subsidie pas uit nadat de declaraties ontvangen zijn. Een declaratie moet bestaan uit:

  • Een evaluatieverslag van de ontwikkeling.
  • Een omschrijving van de gemaakte kosten en de facturen die daar bij horen.
  • De productinformatie van de examens; een voorbeeld, de toetsmatrijzen en beoordelingsprotocol.