Op 15 mei 2017 heeft het Sectorinstituut de specificaties van de Offerteprocedure voor de uitvoering van de BBL- opleidingen gepubliceerd. De Offerteprocedure is uitgevoerd, omdat de contracten met de huidige opleiders, met wie het Sectorinstituut nu bijna 3 jaar een goede samenwerking hebben gehad, op 31 december 2017 aflopen. Met het organiseren van een Offerteprocedure hebben we beoogd in verband met marktwerking weer een nieuwe groep kwalitatief hoogstaande opleiders te selecteren. In samenwerking met deze nieuwe groep opleiders gaat het Sectorinstituut de BBL-leerlingen vanaf 1 januari 2018 opnieuw een kwalitatief en competitief opleidingspakket aanbieden.
 
Alle opleiders in Nederland zijn in de gelegenheid gesteld om één of meerdere Offertes voor het uitvoeren van BBL-Rijopleidingen in een bepaalde regio (in totaal 22 Percelen) uit te brengen. Er zijn in totaal 48 offertes ontvangen van 37 opleiders. Alle Offertes zijn objectief beoordeeld door een beoordelingscommissie bestaande uit 5 medewerkers van het Sectorinstituut. De beoordelingscommissie heeft primair de kwaliteit van de Offertes beoordeeld, zonder kennis te nemen van de financiële paragraaf (prijs/kortingen) van de Offertes. De beoordeling door de beoordelingscommissie is goedgekeurd door de directeur.
 
Op 9 oktober is conform planning de voorlopige gunning bekend gemaakt. Alle opleiders, die een Offerte hadden ingediend, hebben een brief/mail ontvangen. Ook als opleiders niet in aanmerking kwamen voor een voorlopige gunning, is hun score onderbouwd. Het Sectorinstituut heeft per Perceel opleiders geïnformeerd omtrent het resultaat van de beoordeling. Alle opleiders hebben een beoordelingsformulier ontvangen over hun eigen aanbod.
 
Tot 31 oktober zijn opleiders is de gelegenheid gesteld om bezwaar aan te tekenen tegen de voorgenomen gunningen. Hier is geen gebruik van gemaakt door opleiders, waardoor het Sectorinstituut in beginsel over kan gaan tot het voornemen tot gunning.
Na verificatie en goedbevinden is het Sectorinstituut voornemens om de betreffende overeenkomsten te sluiten. In het onderstaande overzicht het resultaat van de Offerteprocedure.
 
Op basis van de huidige stand van zaken zal afscheid genomen moeten worden van 4 van de huidige opleiders. Er is sprake van één nieuwe opleider. Per 1 januari zijn er 19 opleiders.
 
Voor de ROC’s waarvoor geldt dat er sprake is van een nieuwe opleider in hun regio geldt dat het Sectorinstituut zal zorgen voor een goede kennismaking en een kwaliteitsborging van de te verlenen diensten. Het mag voor zich speken dat het Sectorinstituut deze nieuwe opleiders de komende tijd al zullen voorbereiden op hun nieuwe rol.
 
Het Sectorinstituut spreekt grote waardering uit voor alle opleiders die Offertes hebben ingediend. Dat geldt in het bijzonder voor de opleiders die onderdeel uitmaken van de huidige groep van opleiders, maar niet van de nieuwe groep. Graag maken we na de afwikkeling van het lopende offertetraject nog afspraken voor individuele gesprekken met hen.
Aan het onderstaande overzicht kunnen geen rechten worden verleend.
 
Overzicht BBL-Rijopleiders per 1 januari 2018:
 

Perceelnummer Bedrijfsnaam
Perceel 1 Tilstra Opleidingen B.V.
Perceel 2 Oosterpoort Vakopleidingen
Perceel 3 CV Verkeersschool DIBO
Perceel 4 Kreeft Opleidingen BV
Perceel 5 Van Buuren Opleidingen
Perceel 6 Verkeerscollege Twente B.V.
Perceel 7 Verkeersschool De Weerd
Perceel 8 N.t.b.
Perceel 9 Verkeersschool Wesseldijk
Perceel 10 Verkeersschool Keijbeck B.V.
Perceel 11 Osseforth Opleidingen
Perceel 12 Het Vertrouwen Opleidingen
Perceel 13 Verkeersschool Tilburg B.V.
Perceel 14 Dek Opleidingen
Perceel 15 Dek Opleidingen
Perceel 16 Verkeersschool Wierks BV
Perceel 17 Verkeersschool van Buuren b.v.
Perceel 18 Verkeersschool van Sprang & Tempo
Perceel 19 E&R Opleidingen B.V.
Perceel 20 Van Buuren Opleidingen
Perceel 21 Verkeersschool Trilling BV
Perceel 22 Hoekstra Verkeersopleidingen