Jouw organisatie is in het bezit van de certificering ‘Voorlopig gecertificeerd opleider Transport & Logistiek’ of “Gecertificeerd opleider Transport & Logistiek”.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom jouw certificering is beëindigd, zoals:

  • Geen reactie ontvangen op een aanvraag voor de definitieve certificering;
  • Geen reactie ontvangen op de tussentijdse toetsing;
  • Je hebt niet betaald voor de toetsing;
  • Je hebt je niet gehouden aan de communicatierichtlijnen;
  • Je hebt je niet gehouden aan de reglementen en het certificatieschema;
  • De certificering is op jouw eigen verzoek beëindigd;
  • Je bent, als opleider, failliet verklaard.

Jouw certificering is beëindigd, wat nu?

Bij het beëindigen van jouw certificering informeert het Sectorinstituut Transport en Logistiek je over de vervolgstappen.

  • Vanaf een specifieke datum heb je geen toegang meer tot SOOB Subsidiepunt.
  • Dat betekent dat alle subsidieaanvragen, opleidingen en de dossiers volledig afgerond moeten zijn voor deze specifieke datum.  
  • Je kunt je niet meer profileren als “Voorlopig gecertificeerd opleider Transport & Logistiek” of als “Gecertificeerd opleider Transport & Logistiek”. Je dient alle hieraan gerelateerde communicatie via jouw website, folders of anderszins te beëindigen.

Na het verlopen van jouw certificering op de specifieke datum kun je besluiten om opnieuw voor een periode van negen maanden een voorlopige certificering aan te vragen. Hiervoor geldt een wachttijd van tenminste twaalf maanden na afloop van de geldigheid van het certificaat.

De certificering op eigen verzoek beëindigen

Wil je stoppen met de certificering? Stuur dan een mail naar certificering@stlwerkt.nl met daarin de bedrijfsnaam, het dossiernummer en de opmerking dat je de certificering wilt beëindigen. Je ontvangt dan een ontvangstbevestiging van het Sectorinstituut met daarin de vervolgstappen van jouw certificering.