Alleen de opleiders met de status “Voorlopig gecertificeerd opleider Transport en Logistiek” of “Gecertificeerd opleider Transport en Logistiek” kunnen een definitieve certificering aanvragen.
U ontvangt 5 maanden voor het aflopen van de certificering een uitnodiging in het webportaal om de definitieve certificering aan te vragen.

Aanvragen definitieve certificering

Als ‘Voorlopig gecertificeerd opleider Transport & Logistiek’, stelt het Sectorinstituut Transport en Logistiek je graag in de gelegenheid om een definitieve certificering ‘Gecertificeerd opleider Transport & Logistiek’ aan te vragen. 

Verlenging definitieve certificering

Als opleider met de status ‘Gecertificeerd opleider Transport & Logistiek’, kan het zijn dat jouw certificering bijna afloopt. Het Sectorinstituut Transport en Logistiek stelt jou graag in de gelegenheid om een definitieve certificering ‘Gecertificeerd opleider Transport & Logistiek’ te verlengen. Hiervoor gelden dezelfde regels als de aanvraag voor de definitieve certificering.

Wanneer moet ik de definitieve certificering aanvragen?

Je hebt tot uiterlijk drie maanden voor het aflopen van jouw voorlopige/definitieve certificering de gelegenheid om uw definitieve certificering aan te vragen. De ingangs- en afloopdatum van jouw certificering is terug te vinden op het certificaat.

Bijvoorbeeld: ben je voorlopig gecertificeerd op 1 juni 2020, dan loopt dit certificaat af op 1 maart 2021. Je hebt dan tot uiterlijk 1 december 2020 de gelegenheid om jouw definitieve certificering aan te vragen. Wanneer we jouw jouw aanvraag voor de definitieve certificering niet binnen de geldende termijn hebben ontvangen, dan verloopt de voorlopige certificering negen maanden na de uitgiftedatum. Deze termijn van drie maanden geldt ook voor het aflopen van de definitieve certificering. Alle documenten die het Sectorinstituut Transport en Logistiek na de gestelde drie maanden ontvangt, worden niet in behandeling genomen.

Goedgekeurde exameninstellingen

Voor alle branchekwalificerende opleidingen die worden afgesloten met een officieel en onafhankelijk examen, geldt dat dit examen dient te worden afgenomen door een goedgekeurde exameninstelling. De gegevens van deze goedgekeurde exameninstellingen vind je op SOOB Subsidiepunt.

Hoe ziet het certificeringstraject er uit?

Na ontvangst van de documenten zal het Sectorinstituut Transport en Logistiek de certificerende instantie opdracht geven om een afspraak met je te maken voor het audittraject. Het audittraject bestaat uit het beoordelen van de eisen die gesteld zijn in het ‘Certificatieschema Certificering Opleider Transport & Logistiek’. Hierin vind je ook de informatie over het verdere verloop van jouw aanvraag voor definitieve certificering. De audit zal grotendeels plaatsvinden op jouw locatie.

Wat moet je doen om voor definitieve certificering in aanmerking te komen?

Om in aanmerking te komen voor de certificering “Gecertificeerd opleider Transport & Logistiek” zijn er criteria vastgesteld waaraan je dient te voldoen. Deze criteria staan in het ‘Certificatieschema Certificering Opleider Transport & Logistiek’. Hierin staat welke informatie het Sectorinstituut Transport en Logistiek nodig heeft om jouw aanvraag in behandeling te kunnen nemen en hoe de aanvraagprocedure verloopt. 

Document voor jouw aanvraag

Hieronder kun je het benodigde document voor de aanvraag van de definitieve certificering downloaden.

Wat is de werkwijze vanaf het moment dat je definitief gecertificeerd bent?

Het Sectorinstituut Transport en Logistiek stuurt per e-mail de bevestiging dat je de status krijgt als “Gecertificeerd opleider Transport en Logistiek”. In de e-mail ontvang je het auditrapport en de communicatie richtlijnen, waar je als opleider aan dient te houden. Daarnaast ontvang je per post het certificaat “Gecertificeerd opleider Transport en Logistiek”.

Hoe lang duurt het voordat ik gecertificeerd ben?

Het behandelen van de aanvraag hangt af van meerdere factoren. Je kunt er vanuit gaan dat het ca. 8 weken duurt. Dit is vanaf het moment dat het Sectorinstituut alle informatie heeft ontvangen en het auditrapport wordt beoordeeld.

Wat zijn de kosten? 

Aan de certificering zijn kosten verbonden. De kosten voor jouw aanvraag van een definitieve certificering bedragen € 950,- exclusief BTW, per aanvraag.
Je ontvangt van ons een factuur.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van de definitieve certificering? Stuur dan een e-mail naar certificering@stlwerkt.nl.  

Wij zien je aanvraag voor de definitieve certificering graag tegemoet!