Alleen de opleiders met de status “Gecertificeerd opleider Transport en Logistiek” dienen mee te doen aan de tussentijdse toetsing.

Aanvragen tussentijdse toetsing

Het Sectorinstituut Transport en Logistiek informeert alle opleiders met de status “Gecertificeerd opleider Transport en Logistiek” jaarlijks in juni per e-mail over de jaarlijkse tussentijdse toetsing. De tussentijdse toetsing start jaarlijks in juli.

Hoe ziet het certificeringstraject er uit?

Na ontvangst van de documenten zal het Sectorinstituut Transport en Logistiek de certificerende instantie opdracht geven om een afspraak met je te maken voor het audittraject. Het audittraject bestaat uit het beoordelen van de eisen die gesteld zijn in het ‘Certificatieschema Certificering Opleider Transport & Logistiek’. De audit is een administratieve toetsing en vindt plaats op de locatie van Kiwa. 

Wat moet je doen om voor tussentijdse toetsing in aanmerking te komen?

Om in aanmerking te komen voor de tussentijdse toetsing hoef je geen actie te ondernemen. Het Sectorinstituut Transport en Logistiek zal je in juni informeren over de tussentijdse toetsing. Daarna ben je zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de benodigde documenten. 

Documenten voor jouw aanvraag

De benodigde documenten voor de tussentijdse toetsing hebben wij hieronder genoteerd. Sommige documenten kun je downloaden en invullen.

·    Onderdeel 6.5 – verklaring eenmalige machtiging

Wat zijn de kosten? 

Aan de certificering zijn kosten verbonden. De kosten voor de tussentijdse toetsing bedragen € 350,- exclusief BTW, per aanvraag. Het bedrag wordt met een eenmalige machtiging afgeschreven van jouw rekening. Door de reeds  getekende certificatieovereenkomst bij de aanvraag voor de definitieve certificering  heb je hiermee ingestemd.

Waar kun je je gegevens naar toe sturen?

Voor een snelle afwikkeling verzoeken wij je de machtiging (zoals vermeld in het ‘Certificatieschema Certificering Opleider Transport & Logistiek’), volledig ingevuld en ondertekend, te versturen naar certificering@stlwerkt.nl of per post naar:

Sectorinstituut Transport en Logistiek
T.a.v. afdeling Certificering
Kampenringweg 43
2803 PE   Gouda

Vragen?

Hebt je naar aanleiding van de tussentijdse toetsing? Stuur dan een e-mail naar certificering@stlwerkt.nl.