Alleen de opleiders met de status “Gecertificeerd opleider Transport en Logistiek” dienen mee te doen aan de tussentijdse toetsing.

Aanvragen tussentijdse toetsing

Het Sectorinstituut Transport en Logistiek informeert alle opleiders met de status “Gecertificeerd opleider Transport en Logistiek” jaarlijks in juni per e-mail over de jaarlijkse tussentijdse toetsing. De tussentijdse toetsing start jaarlijks in juli.

Hoe ziet het certificeringstraject er uit?

Sectorinstituut Transport en Logistiek zal de certificerende instantie opdracht geven om een afspraak met je te maken voor het audittraject. Het audittraject bestaat uit het beoordelen van de eisen die gesteld zijn in het ‘Certificatieschema Certificering Opleider Transport & Logistiek’. De audit is een administratieve toetsing en vindt plaats op de locatie van Kiwa. 

Wat moet je doen om voor tussentijdse toetsing in aanmerking te komen?

Om in aanmerking te komen voor de tussentijdse toetsing hoef je geen actie te ondernemen. Het Sectorinstituut Transport en Logistiek zal je in juni informeren over de tussentijdse toetsing. Daarna ben je zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de benodigde documenten aan KIWA Nederland. 

Wat zijn de kosten? 

Aan de certificering zijn kosten verbonden. De kosten voor de tussentijdse toetsing bedragen € 350,- exclusief BTW, per aanvraag. Je ontvangt van ons een factuur. Door de reeds getekende certificatieovereenkomst bij de aanvraag voor de definitieve certificering  heb je hiermee ingestemd.
 

Vragen?

Hebt je naar aanleiding van de tussentijdse toetsing? Stuur dan een e-mail naar certificering@stlwerkt.nl.