Documenten

Op deze pagina vind je alle informatie over het doel en de inhoud van de SOOB-certificeringsregeling voor opleiders en hoe jij deze certificering kan aanvragen.

Het Sectorinstituut Transport en Logistiek is uitvoerder van de SOOB-subsidieregeling en heeft hiervoor een centraal subsidiepunt ingericht: SOOB Subsidiepunt.  Hier kunnen bedrijven (of opleiders namens de bedrijven) subsidieaanvragen indienen in een volledig geautomatiseerde en gebruiksvriendelijke webapplicatie. 

Voor opleiders die deze SOOB-subsidie willen aanbieden is er een certificeringsregeling ontwikkeld. Het Sectorinstituut Transport en Logistiek is door SOOB aangesteld om deze regeling uit te voeren. 

Wat is het doel van de certificeringsregeling?

Het doel van de certificeringsregeling is de kwaliteit van het opleidingsaanbod, dat door SOOB gesubsidieerd wordt, te borgen en transparant te maken. Omdat de certificeringsregeling voor alle opleiders open staat, wordt tegelijkertijd een zo groot mogelijke, kwalitatieve keuzevrijheid aan opleiders gecreëerd. Als opleider biedt deze certificeringsregeling je de mogelijkheid om te participeren in dit unieke, kwalitatieve opleidingsaanbod voor de sector. 

Voordelen voor opleiders

●    De certificeringsregeling is voor bedrijven een garantie voor jouw kwaliteit als opleider 
●    Via SOOB Subsidiepunt bent jij, als opleider, direct vindbaar
●    Via SOOB Subsidiepunt kunnen jouw klanten snel en gemakkelijk SOOB-subsidie aanvragen

Goedgekeurde exameninstellingen

Voor alle branchekwalificerende opleidingen die worden afgesloten met een officieel en onafhankelijk examen, geldt dat dit examen wordt afgenomen door een goedgekeurde exameninstelling. De gegevens van deze goedgekeurde exameninstellingen vind je op SOOB Subsidiepunt.

Hoe ziet het certificeringstraject er uit?

De toetsing met betrekking tot de voorlopige certificering vindt plaats op basis van door jouw verstrekte documentatie. Er vindt dus geen onderzoek op jouw locatie plaats. Kiwa Nederland B.V. is de onafhankelijke, certificerende instelling die jouw aanvraag beoordeelt en hierover aan het Sectorinstituut Transport en Logistiek een advies uitbrengt.

Wat moet je doen om voor voorlopige certificering in aanmerking te komen?

Om in aanmerking te komen voor de certificering “Voorlopige gecertificeerd opleider Transport & Logistiek” zijn er criteria vastgesteld. Deze criteria staan in het ‘Certificatieschema Certificering Opleider Transport & Logistiek’. Hierin staat welke informatie het Sectorinstituut Transport en Logistiek nodig heeft om jouw aanvraag in behandeling te kunnen nemen en hoe de aanvraagprocedure verloopt. 

Voorlopige certificering aanvragen  

Documenten voor jouw aanvraag

De benodigde documenten voor de aanvraag van de voorlopige certificering vind je hieronder.  Klik hier voor een checklist zodat je kan beoordelen of je alle benodigde formulieren en documentatie compleet hebt. Sommige documenten kun je downloaden en invullen.

·    Onderdeel 2.2 – deze gegevens vult u in bij de aanvraag
·    Onderdeel 2.3 – opleidingen - U dient deze na aanmelden in het webportaal in te voeren
·    Onderdeel 2.4 – kopie bevestigingsbrieven van CCV
·    Onderdeel 2.5 – uittreksel van de Kamer van Koophandel
·    Onderdeel 2.6 – gegevens van jouw medewerkers
·    Onderdeel 2.7 – aansprakelijkheidsverzekering
·    Onderdeel 2.8 – akkoordverklaring van de bestuurder

Wat is de werkwijze vanaf het moment dat je voorlopig gecertificeerd bent?

Je ontvangt de volgende zaken van het Sectorinstituut:

  • een bevestiging dat je de status krijgt als “Voorlopig gecertificeerd opleider Transport en Logistiek”. Wij publiceren jouw gegevens op SOOB Subsidiepunt
  • het auditrapport
  • de communicatierichtlijnen, waar je als opleider aan dient te houden
  • het certificaat “Voorlopig gecertificeerd opleider Transport en Logistiek”.


Vanuit SOOB Subsidiepunt ontvang je een e-mailbericht met o.a. een inlogcode voor SOOB Subsidiepunt. Vanaf het moment dat al jouw gegevens zijn ingevoerd, kunnen jouw klanten (bedrijven) deelnemers aanmelden als zij met subsidie medewerkers willen laten opleiden.

Hoe lang duurt het voordat ik gecertificeerd ben?

Het behandelen van de aanvraag hangt af van meerdere factoren. Je kunt er vanuit gaan dat het ca. 6 weken duurt. Dit is vanaf het moment dat het Sectorinstituut alle informatie heeft ontvangen en het auditrapport wordt beoordeeld.

Wat zijn de kosten? 

Aan de certificering zijn kosten verbonden. De kosten voor jouw aanvraag van een voorlopige certificering bedragen € 200,- exclusief BTW, per aanvraag.
Je ontvangt van ons een factuur.

Voorlopige certificering aanvragen?
Voorlopige certificering aanvragen  

Hoe ziet de definitieve certificering eruit? 

Opleider met de status “Voorlopig gecertificeerde opleider Transport en Logistiek” kunnen in aanmerking komen voor een definitieve certificering. Dit definitieve certificaat is drie jaar geldig. Ieder jaar vindt er een tussentijdse toetsing plaats in de vorm van een audit.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van de voorlopige certificering vragen? Stuur dan een e-mail naar certificering@stlwerkt.nl.  

Wij zien je aanvraag voor de voorlopige certificering graag op korte termijn tegemoet!