Voorlopige certificering

Klik hier voor een checklist zodat je kan beoordelen of je alle benodigde formulieren en documentatie compleet hebt. Sommige documenten kun je downloaden en invullen.

·    Onderdeel 2.2 – formulier NAW gegevens
·    Onderdeel 2.3 – inventarisatieformulier opleidingen
·    Onderdeel 2.4 – kopie bevestigingsbrieven van CCV
·    Onderdeel 2.5 – uittreksel van de Kamer van Koophandel
·    Onderdeel 2.6 – gegevens van jouw medewerkers
·    Onderdeel 2.7 – aansprakelijkheidsverzekering
·    Onderdeel 2.8 – akkoordverklaring van de bestuurder