Verschil tussen bruto en netto uurloon

Je leert en werkt bij een leerbedrijf. Dan krijg je elke maand salaris. Wat je per uur verdient heet uurloon. Je hebt bruto en netto uurloon. Netto uurloon is het uurloon waar al belasting vanaf is. Hebben we het over je uurloon van je leerwerktraject? Dan hebben we het altijd over bruto uurloon.


Uren schrijven

Om elke maand salaris te krijgen, geef je je werktijden door. Keurt je leerbedrijf je uren goed? Dan krijg je na vier weken je geld.


Hoe hoog is jouw uurloon?

De meeste leerbedrijven in transport en logistiek hebben vaste uurlonen. Deze staan in de cao Beroepsgoederenvervoer.

 

Leeftijd Uurloon cao Beroepsgoederenvervoer Wettelijk minimum uurloon
16 € 4,98 € 3,44
17 € 5,58 € 3,94
18 € 6,28 € 4,98
19 € 7,18 € 5,98
20 € 8,27 € 7,97
21 en ouder Minimaal € 10,53 € 9,96
Tabel uurlonen: 1 januari 2022


Je uurloon kan veranderen

Je uurloon kan veranderen als:

• Je jarig bent geweest
• Er een cao-verhoging is
• Het wettelijk minimum uurloon verandert
• Je bij hetzelfde leerbedrijf ander werk gaat doen
• Je bij een ander leerbedrijf gaat werken


Vakantiedagen en vakantiegeld

Tijdens je BBL-opleiding krijg je salaris. Je bouwt daarnaast ook vakantiedagen op. Dit zijn vrije dagen waarop je niet werkt, maar wel salaris krijgt. Elk jaar in mei krijg je vakantiegeld. Bij ons is dat 8,33% van je bruto salaris.


Reiskosten en andere vergoedingen

Of je ook reiskosten krijgt, hangt af van het leerbedrijf en je woon-werkafstand. Dit bespreek je met ons. En werk je bij jouw leerbedrijf in ploegen? Of ben je als chauffeur of bijrijder lang onderweg? Of werk je op zaterdagen, zondagen of feestdagen? Dan krijg je bij veel leerbedrijven extra vergoedingen.

Nuttige informatie

Download informatie die voor jou van belang kan zijn.

Cao beroepsgoederenvervoer

In deze cao (collectieve arbeidsovereenkomst) vind je de afspraken over arbeidsvoorwaarden tussen werkgevers en werknemers in de sector transport en logistiek.

Download brochure

Pensioenreglement Pensioenfonds Vervoer

Het pensioenreglement Pensioenfonds Vervoer

Download brochure
Download bovenstaande brochures

Brochure per post aanvragen

Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Brochure aanvragen