Het controleren en goedkeuren van uren

De leerling-werknemer vult zelf elke week zijn of haar werktijden in. Dit gebeurt digitaal via www.stlwerkt.nl/uren. Ter controle moet je deze declaratie wekelijks goedkeuren. Heeft de leerling-werknemer iets ingevuld waar je het niet mee eens bent? Dan keur je de declaratie af. Dan moet de leerling-werknemer de declaratie aanpassen.

Je ontvangt elke week een factuur van ons. De leerling-werknemer krijgt elke 4 weken salaris.

Meer informatie

Voor de uitgebreide uitleg van de verschillende onderwerpen kun je de Detacheringsgids downloaden of bij de veelgestelde vragen kijken. In onderstaand overzicht vind je de G-rekeningovereenkomst, Kiwa aansluiting (art. 14 regeling wegvervoer goederen / terbeschikkingstelling), SNA Verklaring van registratie, het uittreksel KvK en verklaring betalingsgedrag.

Download extra informatie

Detacheringsgids

In deze gids leest u alles over onze leerwerktrajecten; rechten, plichten en afspraken.

Download brochure

Handleiding uren goedkeuren

We beschrijven stap voor stap hoe je de uren van de leerling-werknemer goedkeurt.

Download brochure

G-rekeningovereenkomst

Een G-rekening is een (deels) geblokkeerde rekening die uitleners van personeel kunnen gebruiken om omzetbelasting, loonbelasting en premies aan de Belastingdienst of aan onderaannemers te betalen.

Download brochure

Kiwa aansluiting

Als Sectorinstituut mogen wij personeel tijdelijk ter beschikking stellen in het beroepsgoederenvervoer. Dit is bevestigd door Kiwa. (Kiwa aansluiting)

Download brochure

SNA Verklaring van registratie

Het SNA keurmerk is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk.

Download brochure

Verklaring betalingsgedrag

Om het risico te beperken dat je loonheffingen moet betalen voor ingehuurde arbeidskrachten, heb je inzicht in ons betalingsgedrag via deze verklaring. Hiermee verminder je het risico voor de zogeheten inlenersaansprakelijkheid.

Download brochure
Download bovenstaande brochures

Brochure per post aanvragen

Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Brochure aanvragen