Wat is de Subsidie praktijkleren?

De Subsidie praktijkleren is een Subsidieregeling die wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Je maakt kosten als je een leerling-werknemer in dienst neemt. De Subsidie praktijkleren is een vergoeding voor een deel van deze kosten. Per leerwerkplek kun je maximaal € 2.700 ontvangen*. Dit is op basis van een periode van 40 weken. Om aanspraak te maken op deze subsidie, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je hebt 1 of meer leerling-werknemers in dienst die de BBL volgen.
 • Jouw bedrijf is een erkend leerbedrijf.

Als je voldoet aan de voorwaarden, helpt het Sectorinstituut met het aanvragen via STL Praktijkleren.

*RVO.nl neemt alle tijdig ingediende aanvragen in behandeling. Bij een overschrijding van het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie verdelen we het budget evenredig over de ingediende aanvragen in die categorie. Voor meer info zie www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren 

Heb ik recht op de Subsidie praktijkleren?

Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen om recht te hebben op de Subsidie praktijkleren:

 • Je hebt leerling-werknemers in dienst die voor minimaal 7 weken door het Sectorinstituut Transport en Logistiek bij jouw bedrijf zijn geplaatst. Dit termijn is exclusief het aantal weken verlof en/of ziekte.
 • Je hebt een beroepspraktijkovereenkomst (BPVO) met de leerling-werknemer. Deze overeenkomst is getekend door jou, de leerling-werknemer en de ROC/Vakschool. Neem contact op met de ROC of Vakschool als de BPVO ontbreekt.
 • Je hebt een aanwezigheids- en urenregistratie van de leerling-werknemer.
 • Er is een administratie waarmee de begeleiding aangetoond wordt. Daarbij kun je denken aan een takenboek, presentielijst, voortgangsadministratie of BPV-handboek.
 • De opleiding die de leerling-werknemer volgt is goedgekeurd door de onderwijsinspectie. 

Als je aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet, dan kun je de Subsidie praktijkleren aanvragen via STL Praktijkleren.

Hulp bij het aanvragen

Het Sectorinstituut helpt je graag bij het aanvragen van de Subsidie praktijkleren. Hiervoor hebben wij STL Praktijkleren. STL Praktijkleren is een online omgeving waar alle informatie van onze leerling-werknemers klaar staat. Hier kun je de subsidie aanvragen. Snel, gemakkelijk en helemaal gratis.

Als je je bedrijfsprofiel compleet hebt gemaakt,  ontvang je van ons een overeenkomst voor het gebruik van STL Praktijkleren. In de overeenkomst staan de afspraken die wij met je maken over het gebruik van STL Praktijkleren. 

Voordelen STL Praktijkleren

 • STL Praktijkleren is gratis.
 • STL Praktijkleren is eenvoudig en snel in gebruik.
 • STL Praktijkleren geeft zekerheid: wij controleren jouw aanvraag op volledigheid en juistheid.
 • Met STL Praktijkleren heb je altijd inzicht in jouw aanvraag.
 • STL Praktijkleren geeft uitgebreide managementinformatie tijdens het aanvraagproces en erna.

Het kan zijn dat je leerling-werknemers in dienst hebt die niet door het Sectorinstituut gedetacheerd zijn. In dat geval kun je ook gebruik maken van STL Praktijkleren. Voorwaarde is dat je afdraagt aan het SOOB-fonds. Voor deze leerling-werknemers wordt een vergoeding gerekend van 8,5% over de aan jouw bedrijf vastgestelde subsidie per subsidieaanvraag. 

Meld je aan voor STL Praktijkleren


Aanmelden

Heb je al inloggegevens voor STL Praktijkleren?

Meteen inloggen
 

Download de brochure over dit onderwerp

Subsidie Praktijkleren

Heb jij recht op Subsidie Praktijkleren? Per leerwerkplek kun je maximaal € 2.700,- ontvangen op basis van een periode van 40 weken. In deze brochure lees je hier meer over.

Download brochure

Brochure per post aanvragen

Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Brochure aanvragen