Als werkgever en aanvrager van de subsidie blijf je verantwoordelijk voor de aanvraag, het aanleveren en de kwaliteit van de bewijslast. Maak kopieën of scans van belangrijke documenten, zoals het BPV-handboek.

De bewijslast bestaat uit:

 • Een beroepspraktijkovereenkomst (BPVO of POK).
  De BPVO is door alle partijen getekend. In de BPVO moet je kunnen zien hoe de leerling-werknemer wordt begeleid. Ook moet je zien welk deel van de leerdoelen van de beroepsvorming bij de werkgever wordt behaald. Bij een nieuwe opleiding of leerwerkplek hoort een nieuwe BPVO.
 • Een aanwezigheidsregistratie van de leerling-werknemer.
  De aanwezigheidsregistratie kan een uitdraai van het digitaal tijdschrijfsysteem zijn, een presentielijst of een geldig arbeidsovereenkomst met een verzuimregistratie. Het is belangrijk dat de registratie aantoont hoeveel praktijkvorminguren de leerling-werknemer heeft gewerkt. Het Sectorinstituut zorgt ervoor dat deze gegevens aan het dossier worden toegevoegd.
 • Een administratie die de begeleiding en de leerdoelen, die tot het moment van aanvragen zijn behaald, aantoont.
  De administratie kan bestaan uit:
  • Een (BPV-)werkboek van de leerling-werknemer
  • Een gespreksverslag van een tussentijdse beoordeling of evaluatie (Download voorbeeld hier)
  • Een beoordelingformulier dat het Sectorinstituut per opleiding beschikbaar stelt

Download het benodigde beoordelingformulier uit dit overzicht:

Assistent logistiek medewerker Logistiek medewerker
Logistiek teamleider Logistiek supervisor
Chauffeur wegvervoer Planner wegtransport
Medewerker havenoperaties Medewerker havenlogistiek
Coördinator havenlogistiek Coördinator havenoperaties