Wij leggen hier uit wat de voorwaarden zijn voor de werknemer, maar vooral wat dat betekent voor u als opleider, trainingsinstituut of cursusleider.


Alle medewerkers in de sector - logistiek medewerkers, vrachtwagenchauffeurs, kantoorpersoneel  - die afdragen aan het SOOB-subsidiefonds (met zowel vast als tijdelijk dienstverband) komen in aanmerking voor de subsidie.  

Bovendien is het mogelijk vrijwel alle soorten cursus, training of opleiding te volgen: vakgerelateerd of juist gericht op persoonlijke groei. Werknemers moeten echter zélf het initiatief nemen om de subsidie vóór 1 oktober aan te vragen door zich in te schrijven bij het platform Pitstop. 

De verplichte code 95 nascholing valt NIET onder dit opleidingsbudget. Daarvoor moet de werknemer aankloppen bij zijn werkgever, die vervolgens  terecht kan voor subsidiëring van veiligheids- en vakgerelateerde opleidingen/nascholing via SOOB Subsidiepunt
Rijbewijzen (aanhanger bijvoorbeeld) zijn ook uitgesloten. En voor het behalen van het vrachtwagenrijbewijs is er een andere route: 'Ik word vrachtwagenchauffeur'.

Aangezien we te maken hebben met een subsidieregelening moet er aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Het moet voor het Sectorinstituut Transport en Logistiek duidelijk zijn dat de kandidaat deze opleiding ook daadwerkelijk volgt. Daarom kan het zijn dat de kandidaat u om een aanwezigheidscdocument vraagt. Daarnaast moet de opleiding worden afgesloten met een certificaat, diploma of bewijs van deelname. 
 

Waar moet een opleidingsinstituut rekening mee houden?

  1. Een opleider moet 3 jaar ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.
  2. De betaling aan de opleider geschiedt nadat de werknemer de opleiding heeft afgerond.
  3. Alle facturen onder de € 1.000 (inclusief btw) die de opleider instuurt, betaalt het Sectorinstituut Transport en Logistiek van te voren, met dien verstande dat de factuur 2 weken voor aanvang van de opleiding wordt betaald.

Heeft u toch nog vragen?
Bel dan met onze adviseurs: 088 - 2596271.