Wij leggen hier uit wat de voorwaarden zijn voor de werknemer, maar vooral wat dat betekent voor u als opleider, trainingsinstituut of cursusleider.


Alle medewerkers in de sector - logistiek medewerkers, vrachtwagenchauffeurs, kantoorpersoneel  - die afdragen aan het SOOB-subsidiefonds (met zowel vast als tijdelijk dienstverband) komen in aanmerking voor de subsidie.  

Het aanbod voor de werknemer richt zich op vak gerelateerde opleidingen en opleidingen gericht op persoonlijke groei.  Werknemers nemen zélf het initiatief om de subsidie  aan te vragen


Code 95 en het opleidingsbudget

De verplichte code 95 nascholing valt NIET onder dit opleidingsbudget. Daarvoor moet de werknemer aankloppen bij de werkgever, die voor deze categorie opleidingen terecht kan bij SOOB Subsidiepunt
Voor werkloze werknemers geld een uitzondering. Werklozen die in het bezit zijn van het C/CE-rijbewijs en waarvan de Code 95 binnenkort verloopt of is verlopen mogen wel het opleidingsbudget gebruiken voor de verplichte nascholing.


Rijbewijzen

Rijbewijzen (aanhanger bijvoorbeeld) zijn ook uitgesloten. En voor het behalen van het vrachtwagenrijbewijs is er een andere route: 'Ik word vrachtwagenchauffeur'.


Voorwaarden

Aan deze subsidieregeling zijn voorwaarden verbonden.  Bijvoorbeeld het aantonen van de aanwezigheid tijdens de  opleiding. Daarom kan het zijn dat de kandidaat om een aanwezigheidscdocument vraagt of  een certificaat, diploma of bewijs van deelname. 


Waar moet een opleidingsinstituut rekening mee houden?

  1. Een opleider moet  minimaal 3 jaar ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.
  2. De factuur van de opleider wordt betaald nadat de werknemer de opleiding heeft afgerond.
  3. Uitzondering : facturen onder de € 1.000 (inclusief btw): als wij deze 2 weken voor de start van de opleiding ontvangen, worden deze direct aan de opleider uitbetaald. 

 

Heeft u nog vragen over het opleidingsbudget?

Bel onze adviseurs: 088 - 2596271