In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden.
Bijna 1,8 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar hebben moeite met taal en/of rekenen. Meer dan de helft hiervan is autochtoon. (bron: Algemene Rekenkamer, 2016)
 

Wat is laaggeletterdheid?

Mensen die laaggeletterd zijn (vroeger zei men analfabeet), hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Ze kunnen dus wel lezen en schrijven, maar te beperkt om voldoende mee te doen in de maatschappij.

Bedenk eens wat er gebeurt als jouw werknemer iets moet ondertekenen waarvan hij niet begrijpt wat er staat. Of wanneer hij de veiligheidsinstructies niet begrijpt omdat hij die woordenschat niet beheerst?
 

Waarom ben jij als werkgever gebaat bij taalvaardige werknemers?

Taalvaardigheid biedt meer veiligheid voor de werknemer en diens omgeving op de werkvloer.  Werknemers zijn breder en duurzamer inzetbaar wanneer hun basisvaardigheden op orde zijn.

- Als de basisvaardigheden voor taal op orde zijn, zorgt dit voor:
- meer veiligheid op de werkvloer;
- een bredere inzetbaarheid en hogere productiviteit van de werknemer;
- het goed kunnen volgen van (vak)scholing;
- een lager ziekteverzuim;
- betere communicatie met klanten en tussen collega's onderling.Bekijk ook eens:

Download informatie over dit onderwerp

Factsheet Taalvaardigheid

Factsheet Taalvaardigheid en Digitalisering Transport en Logistiek

Download brochure
Download bovenstaande brochures

Brochure per post aanvragen

Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Brochure aanvragen