Als je niet goed kunt lezen, schrijven en/of rekenen, vind je minder snel een baan, kun je minder gezond leven en heb je minder grip op je geldzaken. Onder de 2,5 miljoen laaggeletterden zijn 1,8 miljoen 16- tot 65-jarigen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen.


Laaggeletterdheid vs. analfabetisme

Mensen die laaggeletterd zijn, zijn geen analfabeten. Ze kunnen wel lezen en schrijven, maar beheersen niet het eindniveau vmbo of niveau mbo-2/3, waar elke Nederlander minimaal aan zou moeten voldoen om goed te functioneren in de maatschappij.
Door te werken aan taal, rekenvaardigheden en digitale vaardigheden kunnen laaggeletterden weer meedoen in de samenleving. Ze worden zelfstandiger, gelukkiger en gezonder.


Wat is de invloed van taalvaardige werknemers? 

Bedenk eens wat er gebeurt als jouw werknemer iets moet ondertekenen waarvan hij niet begrijpt wat er staat. Of wanneer hij de veiligheidsinstructies niet begrijpt omdat hij die woordenschat niet beheerst?
Taalvaardigheid biedt meer veiligheid voor de werknemer en de omgeving op de werkvloer.  Werknemers zijn breder en duurzamer inzetbaar wanneer hun basisvaardigheden op orde zijn.
Als de basisvaardigheden voor taal op orde zijn, zorgt dit voor:

  • meer veiligheid op de werkvloer;
  • een bredere inzetbaarheid en hogere productiviteit van de werknemer;
  • het goed kunnen volgen van (vak)scholing;
  • een lager ziekteverzuim;
  • betere communicatie met klanten en tussen collega's onderling.
Eerste hulp bij laaggeletterdheid 

Laaggeletterdheid is te verdelen in twee doelgroepen: de NT1-doelgroep, dit zijn medewerkers met een Nederlandse achtergrond, en de NT2-doelgroep. Onder de NT2-doelgroep vallen medewerkers voor wie de Nederlandse taal, een vreemde of tweede taal is.
Laaggeletterdheid onder Nederlandse medewerkers is lastig te signaleren. Ze houden dat vaak verborgen door schaamte. Velen weten hun gebrekkige lees- en schrijfvaardigheid ook slim te verbloemen. Voor deze groep zijn subsidiabele NT1-taallessen beschikbaar. 
Het NT2-lesaanbod is bedoeld voor bijvoorbeeld Internationale arbeidskrachten of statushouders. Voor de transport- en logistieke sector zijn interessante NT2-trajecten beschikbaar. Bedrijfsspecifieke werkprocessen worden daarbij in het lesmateriaal meegenomen. De NT2-trajecten kunnen ook het werven van anderstalige arbeidskrachten ondersteunen. 
STL helpt bedrijven die aan de slag willen hun medewerkers taalvaardig te maken en om daarmee laaggeletterdheid onder hun medewerkers willen terug te dringen.
 

 

Download informatie over dit onderwerp

Factsheet Taalvaardigheid

Factsheet Taalvaardigheid en Digitalisering Transport en Logistiek

Download brochure

Brochure per post aanvragen

Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Brochure aanvragen