Als je niet goed kunt lezen, schrijven en/of rekenen, vind je minder snel een baan, kun je minder gezond leven en heb je minder grip op je geldzaken. Onder de 2,5 miljoen laaggeletterden zijn 1,8 miljoen 16- tot 65-jarigen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen.

Laaggeletterdheid

Mensen die laaggeletterd zijn, hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen en daardoor ook vaak met digitale vaardigheden. Dit zijn basisvaardigheden die je nodig hebt om zelfstandig mee te kunnen doen in de maatschappij.
Door te werken aan taal, rekenvaardigheden en digitale vaardigheden kunnen laaggeletterden weer meedoen in de samenleving. Ze worden zelfstandiger, gelukkiger en gezonder.

Wat is de invloed van taalvaardige werknemers? 

Bedenk eens wat er gebeurt als jouw werknemer iets moet ondertekenen waarvan hij niet begrijpt wat er staat. Of wanneer hij de veiligheidsinstructies niet begrijpt omdat hij die woordenschat niet beheerst?
Taalvaardigheid biedt meer veiligheid voor de werknemer en de omgeving op de werkvloer.  Werknemers zijn breder en duurzamer inzetbaar wanneer hun basisvaardigheden op orde zijn.
Als de basisvaardigheden op orde zijn zorgt dit voor:

  • meer veiligheid op de werkvloer;
  • een bredere inzetbaarheid en hogere productiviteit van de werknemer;
  • het goed kunnen volgen van (vak)scholing;
  • een lager ziekteverzuim;
  • betere communicatie met klanten en tussen collega's onderling.
     

Download informatie over dit onderwerp

Factsheet Taalvaardigheid

Factsheet Taalvaardigheid en Digitalisering Transport en Logistiek

Download brochure

Brochure per post aanvragen

Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Brochure aanvragen