Subsidie

Via Tel mee met Taal is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Dankzij de nieuwe subsidieregeling Tel mee met Taal, die loopt van 2021 tot 2024, kan dat ook komend jaar weer.

Naar Tel mee met Taal


Samenwerkingspartners

Het Sectorinstituut werkt samen met toonaangevende partijen op het gebied van laaggeletterdheid.


Logo Stichting Lezen en Schrijven


Stichting Lezen en Schrijven zet zich ervoor in dat iedereen kan lezen, schrijven en rekenen. En kan omgaan met een computer of een smartphone. Daarom maken zij laaggeletterdheid onderwerp van gesprek bij het publiek en de politiek. Dat doen zij met advies en campagnes. Ze ondersteunen gemeenten bij beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering. En zij ondersteunen organisaties met scholing, onderzoek en lesmateriaal. Want een samenleving waarin iedereen meedoet, daar hebben we allemaal wat aan.

Naar Stichting Lezen en Schrijven


 oefenen-nl.JPGOefenen.nl  is de online plek waar je zelf kunt oefenen met taal, rekenen, computer en internet. En ook omgaan met geld, gezondheid, verkeersregels en nog veel meer. Als je thuis oefent is Oefenen.nl gratis.

Naar Oefenen.nl


Wij-zetten-in-op-Taal-Werkgever.jpg

Bijna 150 werkgevers en branches hebben zich aangesloten bij het Taalakkoord. Zij zien de voordelen van een goede Nederlandse taalvaardigheid voor alle medewerkers. Het Sectorinstituut is er daar één van.

Naar Taalakkoord