Mensen die (grote) moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen kunnen best functioneren. Maar vaak beheersen ze de taal te beperkt om voldoende mee te doen in de maatschappij. 

De bediening van telefoons en apparaten, maar ook het goed begrijpen van veiligheidsvoorschriften op de werkvloer, is voor circa 15.000 werknemers in transport en logistiek een groot probleem. De juiste weg vinden (het navigatiesysteem instellen en de juiste straat intoetsen), de werkinstructies goed begrijpen of zelfs de ondertiteling bij een veiligheidsfilmpje, zijn maar een paar voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

Stel, je hebt op de werkvloer een goede logistiek medewerker rondlopen, die de vorkheftruck als voertuig uitstekend beheerst, maar bijvoorbeeld:
  • de handleiding niet gebruikt, omdat hij deze niet kan lezen;
  • de veiligheidsvoorschriften niet volgt, omdat hij ze niet begrijpt;
  • contracten van personeelszaken ‘thuis wel leest’;
  • afspraken niet opschrijft.
De veiligheid op de werkvloer kan hierdoor in gevaar komen. Hoe is de situatie in de logistiek en transportsector? Bekijk hier de factsheet.

Jouw bedrijf is dus gebaat bij taalvaardige werknemers. Dat biedt meer veiligheid voor de werknemer en zijn omgeving op de werkvloer. Werknemers zijn breder en duurzamer inzetbaar wanneer hun basisvaardigheden op orde zijn.

Taalvaardigheid leidt tot:
  • meer veiligheid op de werkvloer;
  • een bredere inzetbaarheid en grotere productiviteit van werknemers;
  • het volgen van (vak)scholing waar taalvaardigheid voor nodig is, is lastig of zelfs onmogelijk als iemand de (schriftelijke) taalvaardigheid onvoldoende beheerst;
  • vermindering van ziekteverzuim; het niet (goed) kunnen lezen van medicijnbijsluiters en voedingsinformatie kan leiden tot meer ziekte of een ongezonde leefstijl;
  • betere communicatie met klanten en tussen collega’s onderling;
Aan de slag met laaggeletterdheid? Neem contact met ons op!